Fonds voor Talenten met een Visuele Beperking

Dankzij dit fonds worden paralympiërs en talenten met een visuele beperking ondersteund in hun road to Paris, Milaan & LA. Zodat zij hun droom kunnen realiseren. 

De samenwerkende fondsen, te weten Visio Foundation, Rotterdamse Stichting Blindenbelangen, Bartiméus Fonds, Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, Stichting Blindenhulp en Stichting Licht en Liefde hebben gezamenlijk het initiatief genomen een Fonds op Naam voor visueel beperkte topsporters op te richten.

Dit fonds ondersteunt paralympiërs en talenten met een visuele beperking in hun road to Paris & Milaan. Bij het najagen van hun droom inspireren en motiveren deze sporters anderen. En dat is zo belangrijk want de sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft helaas nog altijd achter bij die van mensen zonder een beperking. Daar moet iets aan gebeuren! Deze ‘helden en heldinnen’ laten zien hoe belangrijk het is dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een visuele beperking. Wilt u de impact van dit fonds vergroten en ook bijdragen? Neem dan contact op met Esther:  

Esther Slechte Resolutie

Esther Roelofs

Manager partnerships, donaties en pers

Deel deze pagina