Sport voor iedereen in Nederland

Het Nationaal Fonds voor de Sport wil iedereen actief aanzetten tot sporten en bewegen en het mogelijk maken dat iedereen via sport kan werken aan een goede fysieke en mentale gezondheid, zich persoonlijk kan ontwikkelen en zich kan verbinden met anderen. ​

Lees meer over ons

Actueel

12 jan 2024
Back in the Game: Motiverend en activerend programma voor jongeren
08 jan 2024
Lars Mulderije - "Iedereen heeft het recht om een sport te beoefenen"
21 dec 2023
Tussen de baantjes door: Een ontmoeting met zwemmers Rogier en Liesette
18 dec 2023
Vacature Marketing & Communicatie Stage
11 dec 2023
Elk kind de kans om gewoon te sporten
20 nov 2023
Zichtbaar Sportief: sporten voor iedereen die blind of slechtziend is

Quotes van prominente supporters

Sportverenigingen zijn in staat mensen van diverse komaf en uit verschillende culturen met elkaar te verbinden rondom sport en bewegen. "Verenigen” is wat zij letterlijk als geen ander doen. De sportvereniging zit vaak in de wijk en is ook van de wijk.”

De diversiteit in onze samenleving neemt toe; sport kan ons helpen om te gaan met verscheidenheid.

Innovaties vormen de basis van vooruitgang. Sport speelt hierin een grote rol: Innovaties met en voor de sport leveren een grote bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Sport is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Voor sommigen is de drempel hoog; juist deze groepen verdienen extra aandacht.

Bewegen en sport vormen het goedkoopste medicijn om de zorg te ontzorgen.

Bewegen is leven!

De maatschappelijke kracht van sport is enorm. Het Nationaal Fonds voor de Sport is een prachtige manier om die kracht te versterken.

Donderdagochtend vier wedstrijden met handbalmeiden van de middelbare school gefloten, dan weet je weer hoe groot de noodzaak is van goede gymlessen, gedreven gymnastiekleraren en behoorlijke faciliteiten.

Wij zien er naar uit om samen met het Nationaal Fonds voor de Sport nóg meer mensen met een lage SES in beweging te krijgen, waar de ondernemers in de sport al veel van weten te vinden en te binden.

Sport is cruciaal voor onze gezondheid en de verbinding die we met elkaar voelen. Daardoor is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten.

Door deel te hebben genomen aan dit project, wil ik ook andere mensen leren om zich weer goed te voelen en hun kracht te vinden, zowel mentaal als fysiek.