Wij zijn het Nationaal Fonds voor de Sport!

Over ons

"Het vermogen van sport vergroten. Samen. Voor iedereen."

Lees meer over ons

Wij zijn ervan overtuigd dat sport van een onschatbare waarde is; sport levert een enorme bijdrage aan ons welzijn, onze volksgezondheid, opvoeding, weerbaarheid, leefbaarheid en draagt bij aan sociale cohesie. Wij ondersteunen projecten om kansengelijkheid te bevorderen, ontmoetingen te creëren en mensen helpen van elkaar te leren. Door fondsenwerving, financiering van sociale initiatieven, onderzoek, samenwerking, advies en kennisdeling. 

We zien een toekomst voor ons waarin de wereld van de georganiseerde en ongeorganiseerde sport zich verder ontwikkeld in haar maatschappelijke profiel. Waar sociale initiatieven die sport-als-middel inzetten maatschappelijk stevig zijn verankerd; betrokken partijen goed samen werken; en waar een infrastructuur bestaat waarin iedereen en elke organisatie die bij wil dragen aan de maatschappelijke impact van sport dat gericht en effectief kan doen en de maatschappelijke impact van sport is meetbaar gemaakt en voor alle geïnteresseerden toegankelijk en toepasbaar. 

Sporten voor iedereen

Stel dat we meer investeren in vitale jeugd, goed opgeleide trainers, meer vrijwilligers, sport voor ouderen en samen sporten voor iedereen? Hoe mooi zou het zijn?

U kunt uw steentje bijdragen op verschillende manieren. Door een eenmalige of periodieke gift, of door een eigen fonds op naam op te richten dat wij voor u beheren, of door een bijdrage op te nemen in uw testament. Wij helpen u graag.

"Verander iemand zijn leven. Ontwikkel samen de sport. En inspireer Nederland."

Nationaal Fonds voor de Sport

In 2022 van start

In de loop van 2022 gaan we starten en heeft het Nationaal Fonds voor de Sport het voornemen om een financiële bijdrage mogelijk te maken aan sociale beweeg- en sportinitiatieven in Nederland. We zullen op eigen initiatief op zoek gaan naar passende lokale en nationale partners, projecten en programma’s die aansluiten bij ons donatiebeleid. Wij nemen geen ongevraagde aanvragen in behandeling.