Schenken

Het Nationaal Fonds voor de Sport werkt graag samen met iedereen die zich wil inzetten voor een gezonde, sterke en sociale samenleving via sport. We delen met financiers onze kennis over de kracht van sport in de samenleving en trekken samen op met overheden, private vermogensfondsen en donateurs om via sport impact te maken op belangrijke maatschappelijke thema’s.

Ben je betrokken bij een vermogensfonds, (familie)stichting en/of wil je graag doneren? Dan informeren we je graag over de mogelijkheden om samen te werken waarbij de kracht van sport wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen.

Het Nationaal Fonds voor de Sport biedt mogelijkheden voor een schenking op maat of het schenken van een nalatenschap. In beide gevallen kan in overleg worden bepaald welke maatschappelijke sportprogramma’s daarmee worden ondersteund. Je kunt ook donateur worden van het Nationaal Fonds voor de Sport. In veel gevallen is schenken vrijgesteld van belasting. Dat geldt ook voor kleinere bedragen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Voetbal - team

Donateurschap

Zwemmen - man

Topsportfondsen

Voetbal Team Met Coach2

Sportfonds op Naam

Fitness - oudere man

Nalaten

Verander iemands leven. Ontwikkel samen de sport. En inspireer Nederland.