Over ons

Photo 1

Onze visie

Wij zien in de toekomst een mooier, gezonder en socialer Nederland dankzij sport. Sport is van grote maatschappelijke waarde voor ons land.

‘Het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport’

Nationaal Fonds voor de Sport

Onze missie

Wij ondersteunen belangeloos mensen en organisaties die maatschappelijke verbeteringen realiseren via sport.

Partners

Het Nationaal Fonds voor de Sport is een initiatief van NOCNSF en sportbonden. Mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wij kunnen dit niet alleen. Om de impact te vergroten en de professionaliteit te waarborgen, werken we graag samen aan onze ambitie om kansengelijkheid te bevorderen. Samen met onder andere sportfondsen, maatschappelijke vermogensfondsen, topsporters en donateurs. Samen voor een positieve, inclusieve en gezonde sport- en beweegomgeving.

Graphics 03 Kl

Ons doel

Ons doel is om de bijdragen te vergroten die  sport en bewegen leveren aan maatschappelijke en welzijnsdoelstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden. We bevorderen sociale initiatieven die sport voor iedereen in onze samenleving mogelijk maken, waardoor mensen elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen en elkaar helpen. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Ons bestuur

Het Nationaal Fonds voor de Sport heeft een onafhankelijk bestuur. Met dit deskundige Bestuur willen we bijdragen aan onze purpose de maatschappelijke waarde van sport vergroten. Momenteel bereiden de Bestuursleden de operationele lancering voor in de loop van 2022.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: mw T.H. Dik
Penningmeester: dhr A.F.N. van Spaendonck
Secretaris: dhr F.J.S.M. Verhees
Bestuurslid: mw M. C. Head
Bestuurslid: dhr D. C. Yocarini

Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Financiële gegevens

De jaarrekening over 2021 en 2022 zal in het eerste kwartaal van 2023 opgesteld en getoetst worden door een onafhankelijke accountant.

Download ons beleidsplan 2021 / 2022

Deel deze pagina