Over ons

Het Nationaal Fonds voor de Sport is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden, mede ondersteund door het VSBfonds met steunbetuiging van het Ministerie van VWS. Een bijzondere samenwerking tussen verschillende organisaties die één ding met elkaar gemeen hebben: We geloven in de sociale kracht van sport en beweging.

De sportsector gaat door een zware tijd. Door onder andere Corona maatregelen kunnen veel projecten niet doorgaanen  zijn veel projecten niet langer rendabel. Veel moois dreigt hierdoor verloren te gaan. Om dit te voorkomen hebben verschillende sportbonden de handen ineen geslagen. Het resultaat is een overkoepelend fonds dat de maatschappelijke waarden van sport promoot en bestaande en nieuwe fondsen binnen de sport ondersteunt; het Nationaal Fonds voor de Sport.

Klinkende Munt

Het idee voor het Nationaal Fonds voor de Sport komt voort uit het rapport Klinkende Munt, waarin financiële kansen voor de sport beschreven staan. Eén van de kansen volgens dit rapport is de markt van geefgelden. Geefgelden zijn schenkingen aan een goed doel of project. Hiermee kan een een positieve impact worden gemaakt op de samenleving.

Met een aandeel dat schommelt tussen de 2 en 5% speelt sport hierin tot op heden een bescheiden rol. En dit terwijl de maatschappelijke impact van sport aanzienlijk is. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de versnippering binnen de sportsector. Zeker voor kleine sportfondsen kan het lastig zijn om over alle benodigde kennis en kunde te beschikken, die een groot fonds wel heeft. Daarnaast kan de grote hoeveelheid aan sportfondsen ervoor zorgen dat zowel donateurs als aanvragers door de bomen het bos niet meer zien. Reden genoeg om de krachten te gaan bundelen!

Download het rapport "Klinkende Munt"

De impact van sport

De sportwereld is continu in beweging. Veel sportfondsen kunnen daarom best een steuntje in de rug gebruiken. Binnen het Nationaal Fonds voor de Sport is een schat aan kennis en ervaring aanwezig die het verschil kan maken voor deze fondsen. Zo helpen wij nieuwe fondsen bij hun oprichting en ondersteunen wij bestaande fondsen met bijvoorbeeld het afstemmen van een gezamenlijke communicatie-agenda.

Door te laten zien welke impact sport kan hebben op een betere samenleving kunnen wij ons als sportsector nog beter op de kaart zetten voor investeerders, vermogensfondsen en filantropen. Want om goede maatschappelijke initiatieven te realiseren hebben we elkaar nodig. 

Sociale initiatieven door sport voor iedereen in onze samenleving mogelijk maken.

Nationaal Fonds voor de Sport

Thema's & Richtlijnen

Jouw stichting, vereniging of organisatie draagt door middel sport en sportieve activiteit bij aan een sociaal verbonden samenleving. Jij ziet ruimte voor verbetering en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of initiatiefnemer. Heb jij hierbij financiële steun nodig? Klop dan eens aan bij het Nationaal Fonds voor de Sport. We kijken dan samen wat we voor jou kunnen betekenen!

Het NFvdS wil bijdragen aan het verkleinen van kansongelijkheid, het realiseren van ontmoetingen en het ontwikkelen en leren van elkaar. Wij willen dit bereiken door middel van het creëren van een inclusieve, positieve en veilige sportomgeving.

Wij zijn er voor mensen die niet vanzelfsprekend sporten en bewegen en die zich minder of niet thuis voelen in de sport. En hebben hierbij een speciale focus op een vijftal thema's:

Thema's

Download onze richtlijnen

Quotes van prominente supporters

De maatschappelijke kracht van sport is enorm. Het Nationaal Fonds voor de Sport is een prachtige manier om die kracht te versterken.

Donderdagochtend vier wedstrijden met handbalmeiden van de middelbare school gefloten, dan weet je weer hoe groot de noodzaak is van goede gymlessen, gedreven gymnastiekleraren en behoorlijke faciliteiten.

Bewegen is leven!

Sport is cruciaal voor onze gezondheid en de verbinding die we met elkaar voelen. Daardoor is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten.

De diversiteit in onze samenleving neemt toe; sport kan ons helpen om te gaan met verscheidenheid.

Sport is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Voor sommigen is de drempel hoog; juist deze groepen verdienen extra aandacht.

Sportverenigingen zijn in staat mensen van diverse komaf en uit verschillende culturen met elkaar te verbinden rondom sport en bewegen. "Verenigen” is wat zij letterlijk als geen ander doen. De sportvereniging zit vaak in de wijk en is ook van de wijk.”

Innovaties vormen de basis van vooruitgang. Sport speelt hierin een grote rol: Innovaties met en voor de sport leveren een grote bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Bewegen en sport vormen het goedkoopste medicijn om de zorg te ontzorgen.

Wij zien er naar uit om samen met het Nationaal Fonds voor de Sport nóg meer mensen met een lage SES in beweging te krijgen, waar de ondernemers in de sport al veel van weten te vinden en te binden.

Verander iemands leven. Ontwikkel samen de sport. En inspireer Nederland.

Uw gift is van grote betekenis. Steun het Nationaal Fonds voor de Sport.