Over ons

Het Nationaal Fonds voor de Sport is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden, mede ondersteund door het VSBfonds met steunbetuiging van het Ministerie van VWS.

Het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport

Onze purpose

Onze visie

We zien een toekomst waarin sport gezien wordt als een betekenisvolle maatschappelijke activiteit die leidt tot een mooier, gezonder en socialer Nederland. Om de waarde van sport te ontsluiten werken we mee aan een toekomst waarin de georganiseerde en ongeorganiseerde sport zich verder ontwikkelt. Waarin sociale initiatieven die sport inzetten als middel stevig maatschappelijk zijn verankerd. Waarin betrokken partijen goed samenwerken. Waar een infrastructuur bestaat waarin ieder die bij wil dragen aan de maatschappelijke impact van sport dat gericht en effectief kan doen. Een toekomst waarin die maatschappelijke impact van sport meetbaar, toegankelijk en toepasbaar is.

Onze missie

Belangeloos mensen en organisaties ondersteunen die sociale en maatschappelijke verbeteringen realiseren via sport.

Denksport

Ons werkveld

Benieuwd naar ons werkveld? Lees hier over onze thema's

Naar thema's

Majordonor 1 Advies Geven

Onze werkwijze

Lees over onze werkwijze en richtlijnen in de veelgestelde vragen

Naar veelgestelde vragen

Onze ambassadeurs

We zijn trots op onze ambassadeurs, die hun grote invloed positief willen inzetten om de maatschappelijke waarde van sport voor onze samenleving te vergroten. 

Lees hier meer over onze ambassadeurs Marlou en Ranomi

Marlou Zwart Wit (1)

Marlou van Rhijn

Ambassadeur

Ranomi Zwart Wit

Ranomi Kromowidjojo

Ambassadeur

Onze bestedingsadviescommissie

De bestedingsadviescommissie adviseert ons, onbezoldigd, over onze bestedingen.

Arjan 2

Arjan de Vries

Voorzitter

Lonneke

Lonneke Roza

Lid

Pieter

Pieter Stemerding

Lid

Ons bestuur

Het Nationaal Fonds voor de Sport heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Tanja Dik

Tanja Dik

Voorzitter

Joof Verhees

Joof Verhees

Secretaris

Alexander Van Spaendonck

Alexander van Spaendonck

Penningmeester

Maaike Head

Maaike Head

Bestuurslid

Dimitri Yocarini

Dimitri Yocarini

Bestuurslid

Organisatie

De organisatie van het Nationaal Fonds voor de Sport wordt uitgevoerd door:

Partners

Partners met wie wij de waarde van sport vergroten.

Bekijk onze partners

Quotes van prominente supporters

De maatschappelijke kracht van sport is enorm. Het Nationaal Fonds voor de Sport is een prachtige manier om die kracht te versterken.

Donderdagochtend vier wedstrijden met handbalmeiden van de middelbare school gefloten, dan weet je weer hoe groot de noodzaak is van goede gymlessen, gedreven gymnastiekleraren en behoorlijke faciliteiten.

Bewegen is leven!

Sport is cruciaal voor onze gezondheid en de verbinding die we met elkaar voelen. Daardoor is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten.

De diversiteit in onze samenleving neemt toe; sport kan ons helpen om te gaan met verscheidenheid.

Sport is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Voor sommigen is de drempel hoog; juist deze groepen verdienen extra aandacht.

Sportverenigingen zijn in staat mensen van diverse komaf en uit verschillende culturen met elkaar te verbinden rondom sport en bewegen. "Verenigen” is wat zij letterlijk als geen ander doen. De sportvereniging zit vaak in de wijk en is ook van de wijk.”

Innovaties vormen de basis van vooruitgang. Sport speelt hierin een grote rol: Innovaties met en voor de sport leveren een grote bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Bewegen en sport vormen het goedkoopste medicijn om de zorg te ontzorgen.

Wij zien er naar uit om samen met het Nationaal Fonds voor de Sport nóg meer mensen met een lage SES in beweging te krijgen, waar de ondernemers in de sport al veel van weten te vinden en te binden.

Verander iemands leven. Ontwikkel samen de sport. En inspireer Nederland.

Uw gift is van grote betekenis. Steun het Nationaal Fonds voor de Sport.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? We helpen u graag persoonlijk verder. Op de contactpagina vindt u onze contactgegevens voor pers, media, donaties, programma’s en de Sportersdesk. We streven ernaar uw vraag binnen een week te beantwoorden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Nationaal Fonds voor de Sport te steunen. We denken graag met u mee over welke vorm van steun het best bij u past. Als supporter van het Nationaal Fonds voor de Sport houden we u graag persoonlijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen het sportfonds. Ook leveren we verschillende transparante en duidelijke rapportages en scherpe impactmetingen.

Gift

Maak een bijzonder gebaar en investeer in de sport. Met een grote gift - eenmalig of periodiek - schenkt u aan een eigen gekozen doelthema, een bestaand project of een bestaand fonds in de sport. U kunt direct zelf doneren op onze rekening:                                                                            Nationaal Fonds voor de Sport, NL 84 ABNA 0104 1041 04.

Nalatenschap

Help het vermogen van sport te vergroten door een bijdrage op te nemen in uw testament. Dit wordt volgens uw wensen door ons uitgevoerd.

Geefkring

Sluit aan bij een bestaande geefkring, of zet een nieuwe op. Zo kiest u samen met een groep gelijkgestemden welk specifiek doel u ondersteunt. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om voor een bepaalde regio iets te betekenen. De geefkring biedt een impactvolle ervaring.

Fonds op naam

Richt als eigenaar uw eigen fonds op naam op. Met een doelthema en doelgroep naar eigen keuze. Uw vermogen wordt door ons beheerd voor bepaalde of onbepaalde tijd. U ontvangt naast financieel rendement ook sociaal rendement.

Heeft u interesse, wilt u meer weten of heeft u vragen? Cees Juffermans staat u graag te woord via 06-22810440

Het Nationaal Fonds voor de Sport beschikt over een ANBI keurmerk (algemeen nut beogende instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De voorwaarden voor de aftrek van giften leest u op de website van de Belastingdienst.

Wat leuk! We maken graag tijd voor u. U bereikt ons via info@nationaalfondsvoordesport.nl. Ook is het mogelijk contact op te nemen met Cees Juffermans, algemeen directeur, via 06-22810440.

Het Nationaal Fonds voor de Sport is opgericht om de maatschappelijke waarde van sport te vergroten, en hiermee het vermogen van sport te vergroten. Het Nationaal Fonds voor de Sport is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden, mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds.

Wij zijn ervan overtuigd dat sport van een onschatbare waarde is; sport levert een enorme bijdrage aan ons welzijn, onze volksgezondheid, opvoeding, weerbaarheid en leefbaarheid. En sport draagt bij aan sociale cohesie.

We willen maatschappelijke en sociale initiatieven voor iedereen in onze samenleving mogelijk maken door het verbindende element van sport en bewegen. Door fondsenwerving, financiering van sociale initiatieven, onderzoek, samenwerking, advies en kennisdeling ondersteunen we projecten. Projecten die kansengelijkheid bevorderen, ontmoetingen creëren en mensen helpen van elkaar te leren.

Het Nationaal Fonds voor de Sport gaat zelf op zoek naar passende lokale en nationale partners, projecten en programma's. Zo stellen we een portfolio samen dat aansluit bij onze geformuleerde missie en het donatiebeleid. Ongevraagde aanvragen nemen we niet in behandeling.

Neem voor vragen hierover contact op met Programmamanager Josephine Lemmens via josephine.lemmens@nationaalfondsvoordesport.nl.

Het VSBfonds heeft geld, kennis, een werkplek en capaciteit ter beschikking gesteld voor de oprichting van het Nationaal Fonds voor de Sport. Daarnaast heeft het VSBfonds een donatie beschikbaar gemaakt voor de ondersteuning van sociale sportinitiatieven. Het VSBfonds hoopt hiermee ook een voorbeeldrol te vervullen voor andere financiers om bij te dragen aan het Nationaal Fonds voor de Sport.

We hebben momenteel geen openstaande vacatures bij het Nationaal Fonds voor de Sport.

Financiële gegevens

2022 was een positief startjaar waarin we mooie sociale sport- en beweegprogramma’s hebben kunnen ondersteunen en betekenisvolle samenwerkingen gestart zijn.

Lees ons jaarverslag 2021-2022 voor een mooi overzicht met resultaten.