Nalatenschap

Help de maatschappelijke waarde van sport te vergroten door een bijdrage op te nemen in uw testament. Dit wordt volgens uw wensen door ons uitgevoerd.

Nalaten via je testament

U kunt ook een blijvende bijdrage leveren aan de bevordering van de Nederlandse maatschappij middels sport via uw nalatenschap. Het is een prachtige manier om datgene wat voor u nu van grote waarde is door te geven aan toekomstige generaties. 

Overweeg het Nationaal Fonds voor de Sport op te nemen in uw testament door middel van een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling benoemt u het Nationaal Fonds voor de Sport als erfgenaam voor alles wat u niet specifiek hebt benoemd via een legaat. Een legaat kan verschillende vormen aannemen, zoals een vast bedrag, een effectenportefeuille, of zelfs onroerend goed. In uw testament heeft u ook de mogelijkheid om de specifieke bestemming aan te geven voor het bedrag of de opbrengsten van uw nalatenschap. 

Uw bijdrage via nalatenschap draagt bij aan de voortdurende ondersteuning van maatschappelijke sportprojecten en het bevorderen van positieve impact op de samenleving.  

Deel deze pagina