Nalaten

Je kunt ook via jouw nalatenschap bijdragen aan onze missie. Dat kan bijvoorbeeld door een erfstelling of een legaat op te nemen in je testament. Bij een erfstelling benoem je het Nationaal Fonds voor de Sport als erfgenaam voor alles wat je niet specifiek hebt benoemd via een legaat. Een legaat kan bijvoorbeeld worden vormgegeven door een vast bedrag, een effectenportefeuille of zelfs onroerend goed. In je testament kun je ook een specifieke bestemming voor je bijdrage vastleggen. Over deze vormen van bijdragen informeren we je graag gedetailleerd in een persoonlijk gesprek.

Meer weten?
Wil je meer weten over Nalaten aan het Nationaal Fonds voor de Sport?  Neem dan contact op met Cees Juffermans, dan bespreken we samen jouw situatie. 

Mail Cees Juffermans

Deel deze pagina