Eenmalige gift

Maak een bijzonder gebaar en investeer in de sport. Met een eenmalige gift schenkt u aan een eigen gekozen doelthema, een bestaand project of een bestaand fonds in de sport.

Eenmalige gift

Je kunt direct een donatie overmaken naar rekeningnummer NL 84 ABNA 0104 1041 04 t.n.v. Nationaal Fonds voor de Sport.

Deel deze pagina