Terug naar overzicht

YETS Basketbal

In de Verenigde Staten leerde Peter Ottens van zijn basketbalcoach hoe een omgeving gevuld met liefde en aandacht bijdraagt aan je persoonlijke groei. Een omgeving waar juist in zijn wijk thuis in Schiedam zo’n behoefte aan was. Hier ontbrak het aan liefdevolle relaties en vooral aan rolmodellen die het juiste voorbeeld gaven. Hoe kan je nu het juiste doen als je nooit het juiste hebt gezien? Om dat gat te dichten werd de YETS Foundation opgericht. “Ik kon geen vaders naar de wijk brengen, maar wel basketbalcoaches”, aldus Peter.

YETS brengt coaches waar rolmodellen ontbreken en creëert een alternatieve context voor de negatieve omgeving waarbinnen veel jongeren opgroeien. Coaches die niet levelen met de jongeren, maar de jongeren uitdagen om met hén te levelen. Stoere coaches die kunnen en durven voorgaan in kwetsbaarheid en daarmee de jongeren uitnodigen om hun masker af te doen. Want alleen wanneer je elkaar echt ziet, kun je elkaar pas daadwerkelijk ontmoeten.

Samen met orthopedagogen Anouk Spruit en Arwin Manus werd de YETS basketbal interventie ontwikkeld: Een team dat als familie aanvoelt. Een coach als het rolmodel of misschien zelfs vaderfiguur die je nooit hebt gehad. Dit basketbalprogramma op voortgezet onderwijs scholen in aandachtswijken biedt alles wat nodig is om kwetsbare jongeren in hun kracht te zetten: een veilige omgeving en coaches die 24 uur beschikbaar zijn. Coaches die discipline eisen en duidelijke grenzen stellen, maar ook enorm betrokken en aanmoedigend zijn. Twee jaar lang wordt er gezamenlijk op school gesport, gegeten, huiswerk gemaakt en aan ‘life skills’ gewerkt.

Onderzoek en erkenningen

Na tweejarig onderzoek concludeerde Mulier Instituut dat de YETS basketbalinterventie bijdraagt aan minder gedragsproblemen, schoolverlaat en jeugdcriminaliteit. De door het Kenniscentrum Sport & Bewegen en NJI (Nederlands Jeugd Instituut) als ‘goed onderbouwd’ erkende interventie, won in 2018 een Appeltje van Oranje wat leidde tot een bezoek van Koningin Maxima. In 2021 deed Ten Have Change Management onderzoek naar de werkzame elementen van de YETS aanpak die leiden tot gedragsverandering. Er werd geconcludeerd dat de kracht van YETS voornamelijk zit in het aanbieden van een positief alternatief voor de vaak negatieve elementen van de thuis- en straatcultuur van de doelgroep. De autoritatieve coaching stijl (liefde en uitdaging, veiligheid en discipline) speelt hier een belangrijke rol in. Peter Ottens mocht op het UN Crime Congres in Kyoto, Japan een presentatie verzorgen over het YETS gedachtegoed.

Organisatie en ambities

YETS gelooft in de kracht van ‘local heroes’. Lokale rolmodellen die de sociaal-culturele context van hun regio begrijpen. Ze hebben passie voor hun stad, verbinding met de gemeenschap. Uitbreidingen buiten regio Rijnmond doet YETS dan ook enkel middels het franchiseprincipe. Randvoorwaarde is wel dat toekomstige franchisenemers eerst twee jaar werkervaring op doen bij de YETS Foundation, alvorens zij YETS in hun eigen stad opstarten. Op deze manier doen zij ervaring op met de methodiek en maken het gedachtegoed eigen. Inmiddels is YETS Groningen al actief en gaan in 2023 YETS Arnhem en YETS Den Haag van start.

T2A8084
T2A8334

Deel deze pagina