Terug naar overzicht

Tijd voor Krijt

Het thema komt steeds vaker terug: eenzaamheid. Eenzaamheid is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Met de toenemende vergrijzing in onze maatschappij, gecombineerd met een toenemende individualisering, voelen steeds meer mensen zich eenzaam.

Sociale activiteiten zoals biljarten kunnen helpen deze eenzaamheid terug te dringen of zelfs voor te zijn! Gezellig met elkaar om de tafel, competitief of juist recreatief: zeker voor veel ouderen is biljarten hier van grote waarde. Het laagdrempelig kunnen binnenstappen bij de biljartvereniging, sportkantine, buurthuis, het café of het zorgcentrum.

Biljarten helpt bovendien mentaal en fysiek fit te blijven, en is goed voor de coördinatie – allemaal zaken die juist bij ouderen onder druk komen te staan. Ook blijkt biljarten een belangrijk middel voor met name ouderen om scherp van geest te blijven. Deens en Engels onderzoek heeft aangetoond dat biljarten bijdraagt aan actievere, gezondere en gelukkigere ouderen.

Start bij Ministerie van VWS, bezoek van de Koning

De start van Tijd voor Krijt heeft plaatsgevonden bij het Ministerie van VWS, en Koning Willem-Alexander heeft in coronatijd het project bezocht tijdens de Week van de Eenzaamheid. Tijd voor Krijt is inmiddels met succes van start gegaan op tien locaties.

Doelen Tijd voor Krijt

Met het programma wordt gestreefd naar: 

  • Extra aandacht voor het probleem van eenzaamheid en oplossingen die dit probleem kunnen tegengaan;
  • Op een vast moment in de week mensen met elkaar in contact brengen;
  • Meer beweging en vitaliteit voor ouderen;
  • Uitbreiding van het aantal biljarttafels bij sportverenigingen en andere plekken om op deze manier een nieuwe doelgroep kennis te laten maken met biljarten;
  • Het ontwikkelen van een laagdrempelige beweegaanpak waarin een mobiele biljarttafel de leidraad vormt. Een aanpak die eventuele beperkingen van een ‘echte’ biljarttafel (gewicht, ruimte) wegneemt op plekken waar nu geen biljarttafel kan staan; 
  • Het aanstellen van ‘aanvoerders’ uit de doelgroep die op lokaal niveau de begeleiding en activiteiten kunnen verzorgen;
  • Samenwerking met lokale zorg en welzijnsinstanties;
  • Erkenning van het project Tijd voor Krijt als bewezen interventie die met haar aanpak bijdraagt aan het tegengaan van eenzaamheid.

Bewezen effect

Onderzoek van Mulier Instituut heeft aangetoond: Tijd voor Krijt is goed voor de sociaal-emotionele gesteldheid van de deelnemers. Dat zijn met name ouderen. Voor hen is het een moment in de week om het huis uit te kunnen, anderen te ontmoeten, met elkaar te biljarten of andere spellen te spelen en ervaringen te delen. Conclusie: Met biljarten en een kop koffie wordt succesvol bijgedragen het sociaal welzijn van ouderen. Met als belangrijke succesfactoren, zo blijkt uit het onderzoek: Dat het een gratis activiteit betreft, het warme welkom en de persoonlijke aandacht, het samen een kop koffie doen, en de andere activiteiten op de locatie van Tijd voor Krijt.

Tijd voor Krijt ook als Senior Poolbiljart

De meest recente ontwikkeling heeft onlangs plaatsgevonden in Rotterdam, waar m.m.v. House of Esports en Excelsior Foundation Tijd voor Krijt is opgezet als poolbiljart, in een omgeving met digitale, interactieve sport en gericht op een iets jonger, multicultureel publiek.

20220518 132606

Deel deze pagina