Terug naar overzicht

Sportmogelijkheden voor volwassenen in armoede

Sportmogelijkheden voor volwassenen in armoede

In Nederland leven meer dan 1 miljoen volwassenen in armoede. De verwachting is dat dit aantal in 2022/2023 verder zal gaan stijgen. Voor hen is deelname aan sport en cultuur vaak niet mogelijk, omdat ze onvoldoende geld hebben om de contributie, lesgeld en kleding of materialen te betalen.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gelooft dat deelname aan sport en cultuur bijdraagt aan een gelukkig leven. Meedoen is immers niet alleen goed voor je fysieke gezondheid. Maar ook voor het opbouwen van sociale contacten en mentaal welbevinden.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur heeft als missie dat iedereen kan deelnemen aan sport en cultuur. Dit doen zij door financiële drempels, voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum, weg te nemen. Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld en zo nodig de benodigde attributen rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuurinstelling. Er wordt bewust gewerkt op een identieke wijze als het Jeugdfonds Sport & Cultuur, zodat de werkwijze voor veel organisaties in het sociale domein, sport en cultuursector vertrouwd zal aanvoelen.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport en cultuur. In de 45 aangehaakte gemeenten hebben zij de financiële drempels tot sport en cultuur bij volwassenen die leven rond het bestaansminimum al kunnen wegnemen.

Ouderen Kleiner

Deel deze pagina