Sportkanjers is ontstaan met het doel het pedagogisch sportklimaat te verbeteren. Uit de overtuiging, gesteund door meerdere onderzoeken, dat sport en bewegen een ideaal middel is om kinderen zich sociaal en emotioneel te laten ontwikkelen. Bij sportkanjers wordt veel waarde gehecht aan de eigen identiteit van kinderen en hun verlangen om gewaardeerd te worden om hoe ze zijn.

Sportkanjers

Sportkanjers gelooft dat iedereen die met kinderen en sport te maken heeft, de titel ‘opvoeder in de sport’ zou mogen dragen. De organisatie is er voor iedereen in de sport die betekenis wil geven aan het feit dat sport en bewegen meer inhoudt dan puur een motorische ontwikkeling of activiteit. Met als uiteindelijk doel dat kinderen in staat worden gesteld om hun beste zelf te worden.

De interventie sportkanjers is geïnspireerd door de ‘’kanjer methode’’ in het onderwijs. Sportkanjers heeft een interventie gemaakt voor alle domeinen van bewegen, waarbij volgens het train-de-trainer principe wordt gezorgd dat de pedagogische en sport specifieke kennis zich verspreid.

Daarnaast is de interventie sportkanjerclub ontwikkeld. Hier worden kinderen die niet in het reguliere sportleven kunnen meekomen, door gedrags- of ontwikkelingsproblematiek, begeleid en door middel van ervaren sportkanjertrainers geholpen om te (re-)integreren in het reguliere aanbod. Ook heeft de organisatie verschillende handige tools en hulpmiddelen ontwikkeld met oa: een schoolwerkplan voor vakdocenten, een a5 werkboek voor trainers en het boek 99 kanjerspelletjes.

Sportkanjerclub

De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor kinderen die sociaal onhandig, verlegen, afhankelijk of (verbaal) agressief zijn. Vaak gaat deze onhandigheid samen met motorische achterstand. Voor deze kinderen is het niet altijd mogelijk om succesvol lid te zijn of te blijven van een sportvereniging. De Sportkanjerclub is er ook voor kinderen die nog meer uit de sport willen halen. Zelfvertrouwen, assertiviteit, teamspirit en zelfstandigheid zijn vaardigheden die ontwikkeld kunnen worden.

In de Sportkanjerclub wordt gewerkt volgens het “Plesazere” principe: Plezier, Samenspelen, Zelfstandig en Reflectie.

De Sportkanjerclubs zijn er in verschillende organisatievormen waar altijd sprake is van intensieve samenwerking waardoor er kansen zijn voor samenwerkingspartners om ook reguliere lessen of trainingen te versterken.

Het programma bestaat uit een cyclus van minimaal 15 lessen. De begeleiding is in handen van sportkanjertrainers die goed zijn ingevoerd in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en in staat zijn de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Sportkanjertrainers

Om (vrijwillige) sporttrainers en begeleiders te inspireren en concreet handvatten te bieden bij hun mooie werk in de sport zijn er workshops en cursussen voor deze ‘sportkanjertrainers’ beschikbaar.

Een workshop voor sportaanbieders is een leuke avond voor alle trainers en begeleiders met anekdotes, korte info en een leuke eye-opener voor iedereen die met kinderen werkt. Deze avond biedt een goeie aanvulling op eventuele trainerscursussen van de sportbonden, maar ook voor mensen die nieuw zijn in het vak.

In de cursus, met het doel elke deelnemer uiteindelijk het certificaat sportkanjertrainer te geven, wordt aandacht besteed aan herkenbare uitdagingen in het zijn van sportkanjertrainer. Aandacht voor het herkennen en omgaan met verschillende type gedrag en het creëren van een veilig opvoedkundig klimaat tijdens het sporten.

 

Sportkanjer Club CMYK

Deel deze pagina