Terug naar overzicht

Krajicek Academy

De afgelopen jaren zijn jongeren structureel minder gaan bewegen: 97% van de jeugd in aandachtswijken haalt de dagelijkse beweegnorm niet. Veel jongeren geven aan zich gespannen of zelfs gestresst te voelen én de Krajicek Foundation ziet dat het aantal meiden dat sport, achterblijft op het aantal jongens.

Rolmodellen

De Krajicek Foundation biedt kinderen in aandachtswijken een veilige plek dicht bij huis waar zij samen onbezorgd kunnen sporten en spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van Krajicek Scholarshippers: jongeren uit de wijk die positief opvallen en die in ruil voor een studiebeurs wekelijks sportactiviteiten op hun eigen Playground organiseren.

Krajicek Scholarshippers zijn jongeren uit aandachtswijken in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar. Zij zijn leergierig, positief, behulpzaam en goed met kinderen en ouders. Stuk voor stuk zijn zij gemotiveerd om iets positiefs te doen voor hun buurt én om zichzelf op te ontwikkelen. De meeste van deze jongeren komen uit gezinnen die minder tot weinig te besteden hebben. Daardoor is de tegemoetkoming in de studiekosten en het extra steuntje in de rug van harte welkom.

Verbinding met de buurt

De Krajicek Scholarshipper komt uit de buurt van de Playground en kent de wijk daardoor als geen ander. Zij zijn de ogen, oren en voelsprieten in de wijk. Naast het sporten en spelen, delen veel kinderen hun leven -dromen en zorgen- met de Scholarshipper. Zij kunnen een luisterend oor bieden, kinderen ondersteunen en motiveren. Doordat ze een zelfde achtergrond delen, bestaat er geen drempel tussen hen. Bovendien vinden ouders het fijn dat er iemand staat die zij kennen en vertrouwen.

De inzet van Krajicek Scholarshippers zorgt voor een extra stimulans in de veiligheidsbeleving. Zij zorgen voor extra activiteiten en toezicht, maar kennen de kinderen en hun families ook. Dat draagt in hoge mate bij aan het gevoel van herkenning en geborgenheid. Ouders zijn hierdoor eerder genegen om hun kinderen te laten sporten en spelen op Krajicek Playgrounds. Dit leidt tot grotere sociale inclusie en hogere beweegparticipatie van kinderen in deze wijken.

Krajicek Academy

De Krajicek Academy is een driejarig lesprogramma, waarbij Scholarshippers alles leren over het werk op en rondom de Playground én waarin ze zichzelf op een duurzame maatschappelijke manier verder ontwikkelen.

De Academy bestaat uit een praktijk- en theoriegedeelte waarbij jongeren per studiejaar minimaal 100 uur beschikbaar zijn voor de activiteiten van de Krajicek Foundation. Het theoretische gedeelte bestaat o.a. uit modules over Sportieve Recreatie, Sociaal Werk en persoonlijke ontwikkeling. Het praktijkgedeelte bestaat uit de wekelijkse activiteiten die zij organiseren op de Playgrounds, maar ook de begeleiding van kinderen naar landelijke sportevents die de Krajicek Foundation organiseert.

Ambitie

Op dit moment zijn er wekelijks meer dan 7.000 kinderen actief op 127 Krajicek Playgrounds onder begeleiding van 225 Krajicek Scholarshippers. De Krajicek Foundation wil haar bereik flink uitbreiden in de komende jaren door meer Playgrounds te openen en meer jongeren te verbinden aan de Krajicek Academy. En er wordt sterk ingezet op meiden- en vrouwensportparticipatie. Want het blijkt dat meer meiden buiten spelen en bewegen als ze daarbij worden begeleid door vrouwelijke rolmodellen.

Met uw steun kunnen nóg meer kinderen en jongeren in aandachtswijken letterlijk en figuurlijk op een positieve manier in beweging gebracht worden.

Zie hier een voorbeeld van Kayanat die heeft deelgenomen aan het Scholarship programma.

RK En Scholarshippers Zondertagline

Deel deze pagina