Werkwijze

Het Nationaal Fonds voor de Sport is een specialist in het financieren van sport als middel voor een gezonder, sterker en socialer Nederland. Het fonds zet zich voor 100% in om maatschappelijke sportinitiatieven mogelijk te maken in Nederland en in het Caribisch gedeelte van ons Koninkrijk. Het Nationaal Fonds voor de Sport is er voor iedereen, richt zich op alle sporten en steunt initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Verschil maken

Het Nationaal Fonds voor de Sport heeft een impactstrategie en een bijbehorende aanpak ontwikkelt om te bepalen met het financieren van welke projecten het meeste verschil kan worden gemaakt. Om bij te dragen aan een betere samenleving werkt het fonds met vier impactdoelen:

Fysieke gezondheid

Sport zorgt ervoor dat mensen fysiek gezonder en sterker zijn; een beter uithoudingsvermogen hebben en betere motorische vaardigheden en cognitieve functies ontwikkelen, waardoor men langer leeft en minder vaak ziek wordt.  

Mentale gezondheid

Sport helpt ook om mensen mentaal beter in hun vel te laten zitten; het vermindert stress en depressieve gevoelens en zorgt voor een positieve stemming, waardoor men zich mentaal sterker voelt om actief aan de samenleving mee te doen. 

Persoonlijke ontwikkeling

Mensen kunnen door actief te bewegen en te sporten zich beter ontwikkelen; het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen groeit, mensen weten beter wat hun eigen mogelijkheden zijn, kunnen beter samenwerken en ze willen en kunnen actief kansen oppakken. 

Sociale cohesie

Sport brengt mensen ook bij elkaar op sportvelden en trapveldjes, in ren-, wandel- of fietsclubs. Hierdoor voelen mensen zich meer betrokken bij hun eigen omgeving en zijn ze trots op de plek waar ze wonen, werken of naar school gaan. Ontmoetingen tussen mensen uit verschillende leefomgevingen zorgen ook voor meer begrip voor elkaar, en bieden inspiratie om zich samen met anderen in te zetten voor de buurt of de wijk. 

De werkwijze van het fonds 

Per impactdomein ontwikkelt het fonds een impactprogramma met kennispartners en financiers. Een impactprogramma  komt voort uit (behoefte)onderzoek of omdat zich een urgent vraagstuk voor doet.

Op basis van het impactprogramma ontwikkelt het fonds een Open oproep. Hiervoor  kunnen organisaties in de sport via een open inschrijving een aanvraag indienen. Deze oproepen zijn beperkt in financiële omvang, tijdsduur en onderwerp. Op deze manier kan het fonds heel gericht projecten ondersteunen van organisaties die via sport aan een concreet maatschappelijke vraagstuk of beleidsthema willen bijdragen.

Het fonds volgt de gesteunde projecten en meet de impact ervan. De resultaten hiervan deelt het fonds met kennis- en financiële partners en met de sector om van te leren en om te verbeteren.

Bron: Avance, My Impactmodel

Deel deze pagina