Onze werkwijze

Het Nationaal Fonds voor de Sport gaat zelf op zoek naar passende lokale en nationale partners, projecten en programma's. Zo stellen we een portfolio samen dat aansluit bij onze geformuleerde missie en het donatiebeleid. Ongevraagde aanvragen nemen we niet in behandeling.

Fc6e7f56e098c7579e832f442da4442efa42d9be

Ons werkveld

Benieuwd naar ons werkveld? Lees hier over onze thema's.

627C801ef8cb2f5aed0451ba2d04c6855daad7eb

Onze werkwijze

Lees over onze werkwijze en richtlijnen in de veelgestelde vragen.

Kennis & onderzoek

Samenwerken

Door op het gebied van kennis en onderzoek samen te werken maken we de impact van sport beter zichtbaar. Er wordt steeds meer duidelijk over de relatie tussen sport en gezondheidsvraagstukken, arbeidsparticipatie en mentale fitheid, jeugdonderwijs en leerprestaties. En de relatie tussen sport en sociale aspecten zoals inclusie en eenzaamheid. Impact meting van de maatschappelijke waarde van sport op verschillende niveaus kan dit systematisch en empirisch goed onderbouwen.

Kennispartners

Het Nationaal Fonds voor de Sport maakt gebruik van onderzoek dat door onze kennispartners wordt uitgevoerd. Onze kennispartners zijn: NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Sportinnovator en het Ministerie van VWS. Samen zorgen we dat de kennis over de verschillende doelgroepen en een veilige en positieve sportomgeving op peil blijft en zo veel mogelijk wordt gedeeld. Daarmee is kennis en onderzoek een belangrijk onderdeel van effectief beleid - en de uitvoering ervan. Samen vergroten we de maatschappelijke waarde van sport en versterken we de betekenis en positie van de sport- en beweegmarkt.

Fact based

Wij monitoren ons werk en de impact van onze activiteiten dagelijks, aan de hand van een vooraf vastgestelde structuur en systematische werkwijze. De impact van het sport en bewegen inzichtelijk maken aan de hand van de Theory of Change (ToC)-aanpak.
Bijzonder hierbij is dat altijd wordt terug geredeneerd vanuit de gewenste maatschappelijke impact richting (de resultaten van) onze activiteiten.

We rapporteren aan de donateurs die de sport een warmt hart toedragen. Als donateur krijgt u transparante inzichten vanuit een eigen dashboard. Aan het eind van projecten evalueren we aan de hand van scherpe impactrapportages.

Theory of Change

Zie hieronder hoe het Nationaal Fonds voor de Sport invulling heeft gegeven aan haar Theory of Change.

9Da0232db90b28621554410ef2342cd90a33206a

Deel deze pagina