Terug naar overzicht

Back in the Game: Motiverend en activerend programma voor jongeren

Na jarenlange daling van het aantal scholieren en studenten die vroegtijdig zonder diploma het onderwijs verlieten, is er de laatste jaren weer een lichte stijging te zien. Dit is een zorgwekkende stijging.

Schooluitval tegengaan 

Zonder startkwalificatie hebben deze scholieren en studenten minder kans op de arbeidsmarkt en is de kans groter dat zij aan de zijlijn van de samenleving komen te staan. Het Rijk, scholen en gemeenten nemen samen maatregelen om dit tegen te gaan. Het programma 'Back in the Game' van De Harde Leerschool faciliteert het onderwijs en gemeenten in Noordoost Brabant door een nieuw programma (gebaseerd op de principes van rugby) speciaal voor hen aan te bieden. Het programma gaat van start op 24 januari 2024. 

Met dit nieuwe maatwerkprogramma streeft Back in the Game er niet alleen naar schooluitval te voorkomen, maar wordt ook perspectief geboden aan jongeren en jongvolwassenen die al zijn uitgevallen. 

Met onze programma’s en begeleiding bieden wij scholieren een tweede kans

De Harde Leerschool - Back in the Game

21st Century Life Skills 

Veel vroegtijdig schoolverlaters kampen met problemen die alleen opgelost kunnen worden met de juiste ondersteuning. Back in the Game biedt specifieke programma’s voor scholieren vanaf 14 jaar waarin zij de begeleiding krijgen die nodig is om hen succesvol te laten deelnamen aan de maatschappij. Onder zeer intensieve en deskundige begeleiding wordt er gewerkt aan belangrijke ‘21st Century Life Skills’. 

Het project ‘Back in the Game’ ontwikkelt de basis grondhouding van deelnemers zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en hun talenten in de toekomst optimaal kunnen inzetten. Het onderscheidende aan Back in de The Game is dat tijdens het programma deelnemers grenzen verleggen door deel te nemen aan uitdagende activiteiten, waarbij De Harde Leerschool sport en bewegen inzet om deelnemers het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in de toekomst optimaal in te kunnen zetten. Tijdens het programma wordt er gestuurd op een gezonde leefstijl, het vergroten van de mentale weerbaarheid, het ontwikkelen van zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

De toegewijde en gedreven werknemers en vrijwilligers van Back in the Game motiveren en inspireren deelnemers om nieuwe stappen te zetten. Het team bestaat uit docenten, sporttrainers en coaches, loopbaanbegeleiders en oud-militairen. Ze zijn zeer ervaren en benaderen deelnemers op een positieve manier. Wat er ook gebeurd is in je leven, wat je achtergrond ook is: iedereen verdient een tweede kans. Een kans om het anders te doen.  

De Harde Leerschool

Ga voor meer informatie over het programma 'Back in the Game' naar www.dehardeleerschool.nl.

Deel deze pagina