Terug naar overzicht

Lodewijk Klootwijk over het nieuwe Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)

Lodewijk staat rechts afgebeeld

 

In dit interview gaan wij in gesprek met Lodewijk Klootwijk. Hij is de directeur-bestuurder van het nieuwe Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Lodewijk woont in Amsterdam met zijn gezin. Hij houdt van golfen, pizza's bakken en van zwemmen in het IJ.

Waarom vind je de maatschappelijke waarde van sport zo belangrijk?

"Naast fysieke fitheid geloof ik heel sterk in de kracht van de sociale connectie die sport kan maken. Sport creëert vriendschappen voor het leven. De combinatie van fysieke fitheid en sociale connectie maakt sport uniek en juist daardoor heel waardevol. Beide factoren spelen namelijk een onmisbare rol in het welzijn van mensen. Ik zou geen andere branche weten die een grotere maatschappelijke waarde creëert."

Waarom is POS opgericht?

"Samen met een aantal andere brancheorganisaties die ondernemende sportaanbieders vertegenwoordigen vonden we het tijd om de ondernemende sport in Nederland een voornamere positie te geven. De overheid praat graag met allerlei branches, voorwaarde is wel dat deze branches goed georganiseerd zijn. Wij zagen toen al dat de ondernemende sport een steeds groter deel van de bevolking laat sporten. Om de toegevoegde waarde hiervan te laten zien en mee te praten over nationaal sportbeleid is een koepelorganisatie nodig. Die hebben we opgericht."

Voor wie bestaat POS?

"Branches die een ondernemende sport vertegenwoordigen zijn welkom bij POS. Ook hebben we enige ondernemers direct aangesloten vanwege hun unieke positie in het sportlandschap. Onze missie is meer mensen aan het sporten en bewegen te helpen. Onder andere trachten wij door onze inspanningen de ondernemende sport te koppelen aan het sociale- en gezondheidszorgdomein. Een voorbeeld is valpreventie: ieder jaar worden 500.000 Nederlanders hierop gescreend. De ondernemende sport is goed in staat trainingen hiervoor te organiseren. In die zin helpen wij ouderen met valangst."

"Het is algemeen bekend dat mensen met een lagere sociaal economisch positie (SEP) een stuk ongezonder leven, waardoor zij gemiddeld 14 jaar minder lang gezond leven. Heel naar voor deze mensen en ook niet handig voor de zorgkosten. Inmiddels is ook bekend dat de mensen met lage SEP die wel sporten dat vooral bij ondernemende sportaanbieders doen. Wij willen uitvinden hoe dat kan en wat die ondernemers anders doen waardoor zij deze groep wel aan het bewegen krijgt. Daar kunnen we de rest van de sport mee inspireren, meer mensen met een lage Sep aan het sporten krijgen. Wie we daar mee helpen? Sport en sporters!"

Wat willen jullie bereiken met POS?

"Meer mensen die meer sporten en bewegen: dat is onze missie en dat is ook wat ons bindt. Samen kunnen we dit beter voor elkaar krijgen. Zowel nationaal als op lokaal niveau waar het uiteindelijk echt gebeurt: daar gaan mensen sporten. Dit doen wij door het belang van de ondernemende sport in te brengen in het sportdebat nationaal en als partner in het Nationale Sportakkoord. Ook zijn we mede-oprichter van het Sectoroverleg sport samen met NOC*NSF, Maatschappelijke Organisaties Sport (MOS) en Verenigde Signbedrijven Nederland (VSBN)."

"Momenteel zijn we zeer actief in het openen van lokale POSkantoren: dat zijn lokale netwerken van ondernemende sportaanbieders die als groep in gesprek kunnen gaan met gemeenten, foundations, etc. Nu is dat contact er incidenteel en vaak heel succesvol. Wij denken door netwerken te bouwen de bijdrage aan een fitte en vitale samenleving door ondernemende sportaanbieders verder kunnen uitbouwen. Dit doen wij overigens graag met onze partners NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), MOS en VSBN."

Hoe kan het Nationaal Fonds voor de Sport samenwerken met ondernemende sportaanbieders?

"Het Nationaal Fonds voor de Sport voor staat voor een kansengelijke toekomst voor iedereen. Met het steunen, selecteren en verbinden van sociale sport- en beweeginitiatieven willen jullie bijdragen aan vier urgente, maatschappelijke onderwerpen: persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, mentale en fysieke gezondheid. Ondernemende sportaanbieders kunnen hier een grote bijdrage aan leveren is mijn stellige overtuiging. Wij kunnen veel van deze doelstellingen met jullie realiseren. Ik zie uit naar een samenwerking."

Vond u dit een interessant interview en wilt u meer te weten komen over POS? Klik dan op de link

Deel deze pagina