Terug naar overzicht

Aantreding bestedingsadviescommissie

Op 1 januari 2023 is de bestedingsadviescommissie voor het Nationaal Fonds voor de Sport aangetreden. 

We zijn vereerd dat Arjan de Vries, Algemeen directeur sportcluster Veenendaal en samenwerkende sportbonden, Lonneke Roza, Head of Community Investment & Directeur NN Social Innovation Fund & Pieter Stemerding, Adviseur maatschappelijke vraagstukken families & bedrijven, hier zitting in nemen. Het team vertegenwoordigt verschillende disciplines.

Bestedingsadviescommissie Nationaal Fonds voor de Sport

Arjan 2

Arjan de Vries

Voorzitter

Lonneke

Lonneke Roza

Lid

Pieter

Pieter Stemerding

Lid

“Het is belangrijk dat een fonds met grote bestedingsambities, dit professioneel inricht. Vanuit een dergelijke commissie worden aanvragen vanuit verschillende perspectieven bekeken, en wordt advies gevormd dat het bestuur ondersteunt in beslissingen die zij maken. Het mooie van een dergelijke commissie is dat drie onafhankelijke experts als vrijwilliger het bestuur ondersteunen.”  Aldus Lonneke Roza, die het als belangrijkste taak van de commissie ziet om gezamenlijk de structuren goed vorm te geven en vervolgens te blijven waarborgen dat de voorgenomen bestedingen aansluiten op wat er in het beleidsplan en in de statuten staat.

Pieter voegt hieraan toe het belangrijk te vinden dat een onafhankelijke commissie een onpartijdige kijk heeft en zorgt dat alle initiatieven een eerlijke kans krijgen.

Bewegen zet aan tot meer

Arjan de Vries

Arjan, voorzitter van de commissie, geeft aan het interessant, uitdagend en eervol te vinden om mee te denken over de besteding van de middelen en te zorgen dat deze kwalitatief goed weggezet worden. “Als we mensen meer in beweging krijgen, die dat vanwege geldzorgen of andere zorgen anders niet zouden kunnen of doen, stimuleert dat tot ook andere activiteiten. Je wordt energieker en vlotter door te sporten. Vervolgens krijg je meer zin om ook andere dingen op te pakken. “

Ook Pieter gelooft dat sport een hele positieve maatschappelijke bijdrage kan leveren. “De maatschappelijke waarde van sport is ongelooflijk belangrijk. We leven in een redelijk individualistische maatschappij en sport is hierin een middel om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden en met elkaar in contact te brengen. Sport als middel en niet zozeer als doel, dat vind ik  belangrijk. Kansengelijkheid spreekt mij hierin aan; dat je mensen kansen geeft die er anders niet zouden zijn. Daarom draag ik graag bij aan dit initiatief.”

Deel deze pagina