Terug naar overzicht

De Harde Leerschool biedt een nieuw programma voor voortijdige schoolverlaters

De Harde Leerschool

De VO Raad-Vereniging voor scholen in het voortgezet onderwijs, meldt dat het aantal voortijdige schoolverlaters het afgelopen schooljaar weer is toegenomen. Het gaat hier om jongeren (12-23 jaar) die zonder startkwalificatie van school gaan. Een stijging van 22.766 naar 24.385 vsv’ers (van 1,72% naar 1,87% van alle vo- en mbo-leerlingen). Deze cijfers zijn op 14 maart door minister Dijkgraaf naar de Tweede Kamer gestuurd. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt de Harde Leerschool. En reden voor een nieuw maatwerkprogramma dat zij vanaf januari 2023 zullen aanbieden.

De no-nonsense Harde Leerschool

Geïnspireerd door het succesvolle programma The School of Hard Knocks, hebben een aantal ondernemers en mensen uit de rugbywereld een vergelijkbaar programma ontwikkeld. Het is de start van de Harde Leerschool, een re-integratieprogramma voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het strenge trainingsprogramma is hard, bikkelhard. De vereiste discipline en inzet wordt deelnemers aangeleerd. Door middel van rugby en aanvullende coaching en training leren ze vaardigheden die hen nieuwe kansen bieden om deel te nemen aan de maatschappij. Wat nodig is om weer ‘grip op het leven’ te krijgen.

De kick-off vond plaats in 2015 in Rotterdam. Inmiddels is de Harde Leerschool in heel Nederland actief en werken ze met veel verschillende partijen samen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben.

KVDV 20171017 Eerste Wedstrijd 04

Voor jongeren en jongvolwassenen

De Harde Leerschool was eerder primair gericht op (jong)volwassenen; mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder uit ‘het sociale domein’, die werkloos zijn, of een detentieverleden hebben. Geïntroduceerd door gemeentes of het UWV of die de weg naar het programma zelf hebben gevonden. 

Het nieuwe programma dat vanaf januari 2023 wordt aangeboden verbreedt de focusgroep door ook jongeren, specifiek schoolverlaters, een programma te bieden.

Nu of nooit

Ed Oskam, directeur van stichting De Harde Leerschool kijkt er erg naar uit om met dit nieuwe programma aan de slag te gaan. De problematieken rondom voortijdige schoolverlaters gaan hem aan het hart. “De Harde Leerschool biedt met dit nieuwe programma jongens en meisjes een nieuwe kans om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. Met onze programma’s willen we zoveel mogelijk deelnemers motiveren om nieuwe stappen te zetten richting werk of een opleiding. Hoe wij dit doen? Door fysieke activiteiten & vorming, persoonlijke ontwikkeling en mentale vorming in te zetten als middel om te komen tot een blijvende gedragsverandering. Meedoen, kameraadschap, gezonde leefstijl, verbeteren, zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid; daar sturen we op. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 21st century skills en basis skills. De maatschappelijke opbrengst van deze aanpak is vele malen hoger dan de kosten.”

KVDV De Harde Leerschool 06 2
KVDV De Harde Leerschool 02

De Harde Leerschool streeft ernaar de basisgrondhouding van deelnemers te verbeteren zodat zij het beste uit hunzelf kunnen halen en hun talenten in de toekomst optimaal kunnen ontwikkelen. Focus is hierbij belangrijk. Deze hebben zij gedefinieerd in de volgende componenten:

  • Vitaler, sterker en weerbaarder worden
  • Om kunnen gaan met tegenslag en stress
  • Verbeteren; beschikken over kennis en middelen om aan jezelf te werken
  • Toenemend zelfinzicht en zelfvertrouwen
  • Meedoen
  • Uitbreiding van het sociale netwerk

Inhoudelijk rust het programma op twee pijlers: de rugbycomponent en het mentale aspect. Beide elementen zijn nauw met elkaar verbonden. Het programma wordt begeleid door ervaren trainers en coaches met veelal een (top)sportachtergrond en een flinke dosis levenservaring. De begeleiders sturen op kernwaarden (respect, samenwerken, plezier, discipline, passie, integriteit en solidariteit), zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Deze toegewijde en gedreven werknemers en vrijwilligers geloven in de kracht van educatie en fysieke fitheid. Zij motiveren deelnemers om nieuwe stappen te zetten richting maatschappelijke participatie door een structurele gedragsverandering. Beoogde resultaten zijn minder schooluitval, voortijdige schoolverlaters terug naar school of naar werk of een overgang naar vervolgonderwijs begeleiden.

Met het nieuwe maatwerkprogramma, dat minimaal 12 weken zal duren, wordt daarmee niet alleen perspectief geboden aan reeds uitgevallen jongeren, maar streeft De Harde Leerschool er dus ook naar schooluitval te voorkomen.

Nazorgtraject

Belangrijk is dat de Harde Leerschool ook een nazorgtraject biedt omdat de deelnemers baat hebben bij intensieve ondersteuning voor een langere periode. Ze worden hierin begeleid door een coach van de Harde Leerschool en door mentoren van een regionale rugbyclub. Deze mentoren zijn vrijwilligers die worden opgeleid door de Harde Leerschool.

De Harde Leerschool richt zich niet alleen op de jongeren die meer steun nodig hebben, jongeren zonder startkwalificatie (vroegtijdig schoolverlaters) en jongeren in een kwetsbare positie maar ook op zorgverleners, begeleiders en docenten die met deze jongeren in contact staan. Voor deze doelgroep wordt een effectief train de trainer programma ontwikkeld.

KVDV De Harde Leerschool 23

Gezamenlijk heeft deze groep de doelstelling om de desbetreffende jongeren duurzaam deel te laten deelnemen aan de maatschappij.

Deel deze pagina