Steun ons

Sport is het verbindende element voor sociale en maatschappelijke verbeteringen. Met uw hulp ondersteunt het Nationaal Fonds voor de Sport projecten die kansengelijkheid bevorderen, ontmoetingen creëren en mensen helpen van elkaar te leren.

Voetbal - jongen - driekleur lint

Sport voor iedereen

Sport is van onschatbare waarde. Met uw hulp ondersteunt het Nationaal Fonds voor de Sport projecten die mensen in een kwetsbare positie de gelegenheid bieden om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Uw gift is hierin van grote betekenis. Helpt u mee?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Nationaal Fonds voor de Sport te steunen. U vindt ze op deze pagina. We denken graag met u mee over welke vorm van steun het best bij u past. Als supporter van het Nationaal Fonds voor de Sport houden we u graag persoonlijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen het sportfonds. Ook leveren we verschillende transparante en duidelijke rapportages en scherpe impactmetingen.

Gift2

Gift

Maak een bijzonder gebaar en investeer in de sport. Met een grote gift - eenmalig of periodiek - schenkt u aan een eigen gekozen doelthema, een bestaand project of een bestaand fonds in de sport.

U kunt direct zelf doneren op onze rekening: Nationaal Fonds voor de Sport,                                NL 84 ABNA 0104 1041 04.

Nalatenschap

Nalatenschap

Help de maatschappelijke waarde van sport te vergroten door een bijdrage op te nemen in uw testament. Dit wordt volgens uw wensen door ons uitgevoerd.

Geefkring 2

Geefkring

Sluit aan bij een bestaande geefkring, of zet een nieuwe op. Zo kiest u samen met een groep gelijkgestemden welk specifiek doel u ondersteunt. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om voor een bepaalde regio iets te betekenen. De geefkring biedt een impactvolle ervaring.

Fonds Op Naam

Fonds op naam

Richt als eigenaar uw eigen fonds op naam op. Met een doelthema en doelgroep naar eigen keuze. Uw vermogen wordt door ons beheerd voor bepaalde of onbepaalde tijd. U ontvangt sociaal rendement. Wilt u het mogelijk maken dat anderen ook uw fonds kunnen steunen? We besteden hier graag de gewenste aandacht aan zodat uw impact wordt vergroot.

Betrokkenheid

Uw steun aan het Nationaal Fonds voor de Sport kan zichtbaar zijn of juist anoniem. De mate van betrokkenheid bepaalt u zelf.

Grote supporters nemen we graag mee naar evenementen, samenkomsten en locaties die illustreren hoe hard steun nodig is. Waar stil gestaan wordt bij de impact die gezamenlijk gemaakt wordt. We tonen u graag van dichtbij wat sociaal maatschappelijke projecten binnen de sportwereld bereiken.

Mocht u naast uw gift ook andere mogelijkheden zien om ons bij te staan, bijvoorbeeld door het geven van advies, is dat van harte welkom.

Bijgift

Volledig aftrekbaar

Het Nationaal Fonds voor de Sport beschikt over een ANBI keurmerk. Elke gift aan een door de Belastingdienst erkend goed doel (ANBI), is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift is dus voor 100% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Partners

Onze partners

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Om onze impact en professionaliteit te vergroten werken we graag samen met andere fondsen, topsporters en donateurs. Samen voor een vitale samenleving

Bekijk onze partners

Heeft u interesse, wilt u meer weten of heeft u vragen? Cees Juffermans helpt u graag.

Verander iemands leven. Ontwikkel samen de sport. En inspireer Nederland