Terug naar overzicht

Gevecht tegen schooluitval-project bij het Merletcollege afgerond

Sinds afgelopen voorjaar heeft het NIVM met steun van het Nationaal Fonds voor de Sport trainingen verzorgd op het Merletcollege in Velp. Deze week was de afsluiting van dit mooie project. In het project is de interventie ‘Gevecht tegen schooluitval’ gebruikt. Voor de zomervakantie zijn 4 groepen en na de zomervakantie nog eens 4 groepen begeleid. Deelnemers aan dit programma waren leerlingen die allemaal als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en hier bij het Merletcollege onderwijs krijgen. Specifiek voor deze doelgroep is de interventie op maat aangeboden. Met succes! We kijken met docent Wouter Schols terug op dit laatste blok.

Focus
'Een belangrijk leerdoel in de lessen was om te werken aan focus', aldus Schols. 'De leerlingen zijn erg op hun omgeving gericht. Dat is ook niet zo raar. Ze leven in een omgeving die ook vaak, snel en enorm verandert. Dit resulteert in gedrag waarbij ze snel afgeleid zijn, veel naar anderen wijzen en waar ze soms te weinig eigen verantwoordelijkheid nemen. In een aantal weken hebben we steeds meer structuur in de lessen kunnen brengen. Er zit zoveel energie in deze kinderen. Dat moet er ook echt uit. Die uitlaatklep is steeds geboden. Maar vervolgens moet er na het ontladen ook teruggeschakeld kunnen worden naar gecontroleerd gedrag. En werden de teugels ook duidelijk aangetrokken. Als de handschoenen aangingen, was de les gedisciplineerd en moest iedereen de aandacht op de les en de opdracht hebben. In de eerste weken bleek dat vaak nog erg lastig. De leerlingen hebben hier gedurende het programma echt stappen in gemaakt. Erg leuk om te zien.'

IMG 5005

Taal
'De lessen zijn deels in het Nederlands en soms in het Engels gegeven. Daar waar mogelijk hielpen leerlingen elkaar met vertalen naar de eigen taal. Bij sport als middel gaat het om de boodschap achter de werkvormen. Reflectie is daarbij een belangrijk en krachtig instrument. Dat bleek in sommige gevallen nog weleens lastig. Zeker in de gehele groep kwam de achterliggende boodschap soms niet helemaal duidelijk over. Kort, bondig en concreet waren de sleutels. Maar het allerbelangrijkste was persoonlijke aandacht. De ene leerling is namelijk al zeer goed in staat tot reflectie middels taal. De ander moet via bewegen de verschillen ervaren en in de beweging zelf op het verschil gewezen worden. Doordat er steeds meer structuur en focus ontstond, kwam er ook meer ruimte voor individuele aandacht. Dat werd zeer door de jongeren gewaardeerd en deed ze ook groeien.'

Vechten voor je toekomst en niet op straat
'Een boodschap die zeker duidelijk over is gekomen, is de erecode van de vechtsport. Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring en niet op straat, behalve als jij je écht moet verdedigen. De technieken en werkvormen in de lessen hebben dan ook nooit een sporttechnisch doel gediend. Ze waren altijd gekoppeld aan interactie of samenwerking in de groep en persoonlijke vaardigheden. We leren niet om te vechten op straat, maar wel om te vechten voor je toekomst. En dat is waar ik hoop dat deze leerlingen vol voor gaan.'

Gevecht tegen schooluitval

Mocht je meer willen weten over dit project? Ga dan naar de website van het NIVM. 

Deel deze pagina