Terug naar overzicht

Sportbonden op koers naar meer maatschappelijke impact

Uiteraard kan het beter. Maar opvallend en zeer positief is het groeiend aantal sociale initiatieven van sportbonden gericht op kansengelijkheid voor iedereen. Speciaal ontwikkelde interventies in hun eigen tak van sport worden ingezet om mensen in een kwetsbare positie de gelegenheid te geven volwaardig mee te doen in onze samenleving. “Een heel positief begin. Wat we zien is dat er bottum up wordt gewerkt, nieuwe medewerkers met kennis worden aangetrokken en sportbonden meer en meer openstaan voor samenwerking met een netwerk van buiten af” aldus Esther Roelofs van het Nationaal Fonds voor de Sport.

“Sociale sport- en beweeginterventies zijn van een onschatbare waarde om de maatschappelijke kloof te kleinen. Het draagt rechtstreeks bij aan enkele urgente maatschappelijke thema’s; sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en mentale en fysieke gezondheid. Het Nationaal Fonds voor de Sport zet zich in om juist daar impact te realiseren. We kunnen dat niet alleen, we werken daarbij nauw samen met andere fondsen, kennispartners en sport- en beweegaanbieders. We komen prachtig mooie programma’s van sportbonden tegen en hebben deze van harte ondersteund” aldus Roelofs.

Zo kennen we het ‘Nijntje Beweegdiploma’ van de KNGU en partners waar jonge kinderen de 10 basis beweegvormen worden aangeboden ter bevordering van motorisch bewegen. Of ‘Denken en Doen’ van de Bridgebond en partners waar inactieve ouderen worden gestimuleerd via samenkomst en spel weer mee te doen. Onder de titel ‘Tijd voor Krijt’ zet de KNBB en partners zich om middels biljart ouderen in contact te brengen in sportkantines of buurthuizen. Met de ‘Hockey Foundation’ van de KNHB en partners worden lokale initiatiefnemers begeleidt in het opzetten van inclusieve verenigingen in krachtwijken met een positief pedagogisch sportklimaat. Het project is voornamelijk gericht op het betrekken van jeugd voor wie sport en bewegen niet vanzelfsprekend is. ‘Tuimeljudoplus’ is opgericht door de Judobond en stimuleert de jongste jeugd tot 6 jaar in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, groeistappen naar zelfstandigheid en gewenst sociaal gedrag. Ook indrukwekkend is de impact van de ‘Harde Leerschool’ van de Rugbybond en partners, een re-integratieprogramma gericht op jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Allemaal programma’s die gericht zijn op ‘sport als middel’. De sterke meerwaarde van deze projecten ligt op meerdere niveaus: niet alleen beweging op zichzelf, maar ook beweegadvies voor de omgeving, persoonlijke ontwikkeling, ontmoetingen, opleiding van professionals, nieuwe richtlijnen en meer fact-based werken. Van belang is dat ‘de sport’ hierop blijft inzetten en actief een helpende hand biedt naar zorg, welzijn en het sociale domein. Hierin zit de kracht om het systeem te veranderen en de verbinding blijvend te houden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat sportbonden meer ondernemend en markt- en klantgericht moeten zijn en open staan voor samenwerking. De veranderingen zijn er, maar organisatiefactoren (ledenorganisatie, verouderd bestuur en directie en gebrek aan capaciteit) bemoeilijken vaak de snelheid en zorgen voor een complex proces. Onze aanmoediging is vooral door te gaan in cultuuromslag en blijven te investeren in nieuw netwerk, opzetten van kraamkamers, nieuwe (intersectorale) samenwerkingen, het delen van best practices, kwaliteit van medewerkers en het helpen faciliteren en stimuleren van eigen verenigingen.

Deel deze pagina