Terug naar overzicht

Sport kan zó veel impact hebben!

Het is een paradox. Enerzijds zijn er niet of nauwelijks subsidies en fondsen voor de sport, maar gelijktijdig zijn er wél veel subsidies en fondsen voor de sport. Maar dan gaat het om het inzetten van sport als middel om maatschappelijke impact te realiseren. Sportsubsidie.nl helpt sportorganisaties al 20 jaar om maatschappelijke plannen te maken en de benodigde fondsen te verwerven.

‘Probleem’ van veel sportorganisaties is dat ze sport zo belangrijk vinden. Ze vinden het vaak lastig om vanuit het maatschappelijk belang te bedenken hoe ze sport kunnen inzetten om maatschappelijke oplossingen te bieden of kwetsbare doelgroepen te laten meedoen in de maatschappij. En ga je dan op zoek naar subsidies en fondsen, dan kom je al snel in een woud van subsidiemogelijkheden terecht. Van lokaal tot Europees niveau zijn er meer dan duizend subsidieregelingen, nog los van de gemeentelijke subsidies en de honderden fondsen. Best lastig om dan door de bomen het bos te zien.

Twintig jaar Sportsubsidie.nl

Na eerst tien jaar bij verschillende sportorganisaties te hebben gewerkt, begon Ben Moonen in 2003 met een subsidiebureau dat gespecialiseerd is in de sportsector. Reden was dat hij zag dat bestaande subsidieadviesbureaus inhoudelijk geen kennis hadden van sport en ook weinig oog hadden voor de sportsector. Gelijktijdig constateerde Ben dat de sportsector nogal eenzijdig met subsidieregelingen van het ministerie van VWS en NOC*NSF bezig was. “Daarbuiten was nauwelijks aandacht voor wat nog meer mogelijk was. Bewustzijn van de kracht van sport als middel was er niet. Dat is ondertussen wel verbeterd, maar nog steeds denk ik dat het meer zou kunnen zijn. Onze kracht is dat we vanuit Sportsubsidie.nl impactvolle projecten ontwikkelen én financieel mogelijk maken door bijdragen vanuit subsidies en fondsen.” In algemene zin ziet hij dat er de afgelopen jaren meer subsidiemogelijkheden zijn ontstaan zoals bijvoorbeeld de BOSA en de lokale sportakkoorden. Ook fondsen zien door de jaren heen steeds meer wat de kracht van sport kan zijn om mensen mee te laten doen. Het Nationaal Fonds voor de Sport is daar een goed voorbeeld van.

Denk buiten de sport

Nederland kent ontzettend veel fondsen, maar de meesten richten zich niet op de sportsector. “Toch denk ik dat juist bij de niet-sportfondsen nog veel winst valt te behalen. Er zijn ontzettend veel fondsen die zich richten op een kwetsbare doelgroep of een maatschappelijk doel. Dat is nog een grijs gebied. Ik zeg daar altijd bij: sport als doel is op zich niet interessant voor fondsenwerving. Op het moment dat je sport gaat inzetten als middel voor allerlei maatschappelijke doelen, dan ontstaan er heel veel subsidiemogelijkheden. Dat is de crux en dat is ook vaak voor de sport heel erg moeilijk.”

TuimeljudoPlus

Een goed voorbeeld van een sportproject met een maatschappelijke relevantie is TuimeljudoPlus van de Judobond. Dit is een lesprogramma voor de jongste jeugd tot 6 jaar waarbij spelenderwijs belangrijke pedagogische waarden worden getraind. Het gaat dus niet alleen om plezier maar vooral om het weerbaar maken van jongeren. “Dat is een mooi project wat ook vanuit Nationaal Fonds voor de Sport wordt gesteund. Dat fonds ziet sport als het verbindende element voor sociale en maatschappelijke verbeteringen. En TuimeljudoPlus bevordert kansengelijkheid en biedt kinderen kansen om zich te ontwikkelen.”.  

Succesvol subsidie aanvragen

Om zoals bij TuimeljudoPlus succesvol een beroep te doen op een subsidie, is het volgens Ben om te beginnen zaak om alle criteria van een regeling te kennen. “Het is natuurlijk zonde als je een afwijzing krijgt alleen omdat je fouten hebt gemaakt met de procedurele of inhoudelijke eisen die gesteld worden. Verdiep je dus in de regeling: hoeveel kun je aanvragen? Hoeveel cofinanciering is misschien nog nodig? Vraag geen geld aan voor alleen het geld. Als ik merk dat een partij heel erg money driven is, word ik al huiverig. Uiteindelijk heb je een enthousiaste kartrekker nodig die het verhaal goed kan vertellen. Die hebben de grootste kans op slagen.”

Bij fondsenwerving hanteert Ben het zogenaamde Sportimpactmodel van Sportsubsidie.nl als leidraad. Dat model helpt om met een subsidiebril projecten te ontwikkelen. “Als je een projectplan hebt met maatschappelijke impact, dan heb je ook subsidiemogelijkheden. Het is goed om bewust te zijn van de uitgangspunten waar een project aan moet voldoen voor sudsidiekansen.” Na het bepalen van de maatschappelijke drive van een project komt de volgende stap: het bouwen van het project met een plan. “Vervolgens krijg je ook inzicht in de beschikbare subsidies en fondsen en hoe je die kunt zoeken en vinden. Dan moet je een selectie gaan maken in regelingen zodat je focus kunt aanbrengen in de fondsenwerving. En uiteindelijk moeten die subsidies en fondsen ook aangevraagd worden. Daar helpen we graag bij”.  

https://www.sportsubsidie.nl/

Vond u dit een interessant artikel en wilt u meer lezen over Sportsubsidie. Klik dan op de link

Deel deze pagina