Terug naar overzicht

Het Armoedefonds helpt mensen die onder de armoedegrens leven

In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen mensen die dagelijks last hebben van de gevolgen van armoede. Het Armoedefonds zet projecten op om deze mensen te helpen. En Het Armoedefonds steunt lokale hulporganisaties en initiatieven in Nederland met geld, kennis en producten.

Het Nationaal Fonds voor de Sport heeft Het Armoedefonds in 2023 gesteund met het mogelijk maken van zwemlessen voor 96 kinderen. Ieder project helpt een andere doelgroep die leeft met een inkomensachterstand. Denk hierbij aan hun ‘schoolspullenactie’, ‘kwetsbare ouderen’ en ‘menstruatie-armoede’ projecten. Zie hieronder een korte toelichting op deze projecten

Schoolspullenactie:

De schoolspullenactie van het Armoedefonds is een jaarlijks terugkerend initiatief dat zich richt op het ondersteunen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben bij het aanschaffen van schoolspullen voor hun kinderen. Het doel van de actie is om ervoor te zorgen dat alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

Het Armoedefonds werkt voor deze actie samen met verschillende partners, zoals gemeenten, scholen, bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Hulporganisaties kunnen een aanvraag doen bij het Armoedefonds en ontvangen schoolspullenpassen. Kinderen kunnen dan zelf schoolspullen aanschaffen.

Met de schoolspullenactie hoopt het Armoedefonds bij te dragen aan een gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland, ongeacht hun financiële achtergrond.

Kwetsbare ouderen:

Het Kwetsbare Ouderen project van het Armoedefonds is gericht op het ondersteunen van ouderen die in armoede leven of een kwetsbare financiële positie hebben. Het doel van dit project is om deze ouderen te helpen een waardig en zelfstandig leven te leiden en sociale isolatie te voorkomen.

Het project richt zich op ouderen die door verschillende omstandigheden in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen, zoals het wegvallen van een partner, gezondheidsproblemen, een laag inkomen of beperkte mobiliteit. Het Armoedefonds werkt samen met lokale

partners zoals vrijwilligersorganisaties, gemeenten, ouderenbonden en zorginstellingen om deze ouderen te bereiken en te ondersteunen.

Het Armoedefonds biedt kwetsbare ouderen in armoede, via lokale hulporganisaties, een boodschappenkaart aan. Met dit tegoed kunnen de ouderen boodschappen en verzorgings-en hygiëneproducten kopen. De boodschappenkaart wordt aangeboden in een brievenbuspakket wat verder is gevuld met een aantal items om hen een hart onder de riem te steken. Waardoor ze het gevoel krijgen ‘iemand denkt aan mij’, ‘ik word niet vergeten’.

Menstruatie-armoede:

Het Menstruatie-Armoede project van het Armoedefonds is gericht op het ondersteunen van vrouwen en meisjes die in armoede leven en geen toegang hebben tot menstruatieproducten. Het doel van dit project is om te zorgen dat deze vrouwen en meisjes zich hygiënisch kunnen verzorgen en zich geen zorgen hoeven te maken over het gebrek aan menstruatieproducten.

Het project richt zich op vrouwen en meisjes die in financiële problemen zitten en niet in staat zijn om zelf menstruatieproducten te kopen. Het Armoedefonds stelt gratis menstruatieproducten beschikbaar via MUP’s (menstruatieproducten uitgiftepunten). Deze MUP’s zijn te vinden op veel verschillende locaties. Het Armoedefonds wil meisjes en vrouwen zelf de keus bieden om een product uit te kiezen dat bij hen past en dat zij comfortabel vinden. Daarom biedt het Armoedefonds verschillende soorten, maten en merken maandverband en tampons aan. Ook zijn er menstruatiecups beschikbaar.

Zwemles:

Nederland bestaat voor 19% uit water en dus komen wij hier vaak mee in aanraking. Kinderen van ouders met een laag inkomen halen minder vaak een zwemdiploma dan kinderen van ouders met een hoog inkomen bleek uit onderzoek van het Mulier Instituut. Ook deze kinderen moeten een gelijke kans krijgen om te leren zwemmen. Om dit mogelijk te maken voor deze kinderen heeft het Nationaal Fonds voor de Sport het Armoedefonds gesteund.

Deel deze pagina