Terug naar overzicht

De Derde Helft

De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds in de strijd tegen eenzaamheid onder ruim twee miljoen ouderen in Nederland. Door voort te bouwen op de kracht van het verenigingsleven en de verbroedering van sport en bewegen, wordt een oudervriendelijke sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen gecreërd.

Het Nationaal Ouderenfonds wil ouderen de gelegenheid geven een actieve plek te veroveren als vrijwilliger en deelnemer in het verenigingsleven. Vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten zijn immers tijdens ‘De Derde Helft’ van het leven bij uitstek middelen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen.

Tijdens De Derde Helft organiseren sportverenigingen samen met ouderen activiteiten in hun clubhuis, zoals bijvoorbeeld beweegactiviteiten, dansen, computerles, yoga, stand up comedy- en literatuuravonden. Dóór ouderen en de sportverenigingen, vóór ouderen en de sportverenigingen. Ideaal dus wanneer je je als oudere minder vitaal en alleen voelt en graag saamhorigheid opzoekt, en ideaal voor sportverenigingen die hun maatschappelijke rol serieus nemen en een fijne plek willen zijn voor de buurt. Het clubhuis om de hoek wordt een plek waar je als oudere gemakkelijk binnenloopt, een steentje kunt bijdragen als vrijwilliger, waar je anderen ontmoet tijdens sportieve en sociale activiteiten en onderdeel wordt van een sociaal netwerk. Hierdoor neemt de eenzaamheid onder ouderen af, ervaren zij het o zo belangrijke gevoel van maatschappelijke zingeving én worden zij vitaler.

Gezonde en sportieve verbinding tussen ouderen en sportverenigingen

De Derde Helft verbindt mensen: gezellig en heel gezond. Want: wie zich verbonden voelt met anderen is gelukkiger en gezonder en loopt minder kans te vereenzamen. De Derde Helft is ook een waardevol initiatief voor een vereniging, omdat je een nieuwe groep leden en vrijwilligers binnenhaalt en een groep trouwe leden binnenhoudt. 

Het Nationaal Ouderenfonds begeleidt De Derde Helft door te enthousiasmeren en stimuleren, te werven en te organiseren. Zij ondersteunen de sportverenigingen verder met een starterspakket vol praktische tips. En vragen aandacht voor duurzame verandering bij sportverenigingen, betrokken organisaties, gemeentes en de samenleving, zodat sportverenigingen en andere partijen ouderen opnemen in hun beleid en strategie.

DSC8825

Deel deze pagina