Over ons

Het Nationaal Fonds voor de Sport is een jong fonds dat sinds 2022 operationeel is. Het fonds is op initiatief van de sportbonden en NOC*NSF opgericht, met steun van VSBfonds en met steunbetuiging van het ministerie van VWS.

Daarmee is dit hybride fonds het eerste, algemene en nationale maatschappelijke sportfonds dat is opgericht om de toegevoegde waarde van sport voor de samenleving verder te ontwikkelen en prominenter te presenteren. Dit doet het fonds door het financieren van projecten en programma’s van initiatiefnemers in het Koninkrijk der Nederlanden die sport als middel in zetten om de samenleving sterker, gezonder en socialer te maken.

Visie – Een samenleving waarin iedereen kan meedoen
Het Nationaal Fonds voor de Sport ziet een toekomst voor zich met een gezonde, sterke en sociale samenleving mede door de sport.

Missie - Het Nationaal Fonds voor de Sport wil iedereen actief aanzetten tot sporten en bewegen en het mogelijk maken dat iedereen via sport kan werken aan een goede fysieke en mentale gezondheid, zich persoonlijk kan ontwikkelen en zich kan verbinden met anderen.

Zodat ook die mensen die door mentale of fysieke beperkingen, door sociale factoren of financiële omstandigheden op afstand zijn komen te staan, beter betrokken en verbonden worden bij de Nederlandse samenleving.

Partners Nfvds

Onze partners

Nfvds Advertenties Kids

De organisatie

Positiefenveilig1

Onze werkwijze