Oprichtingspartners

Het Nationaal Fonds voor de Sport is opgericht om de maatschappelijke waarde van sport te vergroten. Het fonds is op initiatief van de sportbonden en NOC*NSF opgericht, met steun van VSBfonds en met steunbetuiging van het ministerie van VWS.

NOC NSF 680Px

NOC*NSF

NOC*NSF staat voor dagelijks sportplezier in een sociaal veilige, duurzame en gezonde sportomgeving voor iedereen, zowel voor amateurs als professionals, supporters en vrijwilligers. De organisatie werkt daar hard aan samen met vele maatschappelijke partners. Op basis van actuele data over sportdeelname identificeert NOC*NSF de groepen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Daar zet zij zich actief voor in, met nationale en internationale evenementen als de Nationale Sportweek en het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF). Prioriteiten in het beleid zijn inclusie en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Hiervoor heeft NOC*NSF onder andere het Centrum Veilige Sport Nederland opgericht.

NOC*NSF is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 13 geassocieerden) zijn aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters.

Samenwerkende Sportfondsen 680Px

Sportbonden

Er zijn in Nederland 77 sportbonden. Een sportbond is verantwoordelijk voor het organiseren van competities, wedstrijden, kampioenschappen en opleidingen binnen de eigen tak van sport.
Het zo goed mogelijk adviseren en ondersteunen van sportverenigingen die aangesloten zijn bij de bond is een andere belangrijke taak. De uiteindelijke ambitie van de bond en haar verenigingen is het promoten en zorgdragen voor een goed sportaanbod, accommodatie en professionals voor zowel top- en breedtesporters.

VSB 680Px

VSBfonds

VSBfonds ziet een sociale, creatieve en inclusieve samenleving voor zich. Het fonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die daar actief aan bij wil dragen. Door donaties te geven en kennis en netwerken te delen. Het fonds steunt sociaal-maatschappelijke en culturele projecten en verstrekt studiebeurzen. Zodat iedereen een eigen plek vindt en krijgt in onze diverse samenleving. En kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

VSBfonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

 

Ministerie 680Px

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

‘Samen gezond, fit en veerkrachtig’. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het ministerie van VWS zet zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. Door te werken aan goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. Door preventie en goede voeding te stimuleren. En door ervoor te zorgen dat er goede (top)sportvoorzieningen zijn.