Kennispartners

Kenniskring

Er wordt steeds meer duidelijk over de relatie tussen sport en gezondheidsvraagstukken, mentale fitheid, persoonlijke groei en de relatie tussen sport en sociale aspecten zoals inclusie en eenzaamheid. Het Nationaal Fonds voor de Sport maakt gebruik van onderzoek en de toepassing daarvan in de praktijk en beleid dat door onze onderstaande kennispartners wordt uitgevoerd om te bepalen op welke plek, bij welke doelgroepen, en met welke aanpak de meeste impact is te behalen. Deze kennispartners adviseren het fonds vanuit hun onafhankelijke positie met kennis over de vier impactdomeinen. De leeropbrengsten van de projecten die het fonds financiert leveren we weer terug aan de kennispartners om mee te nemen in verder onderzoek en toepassing. Op deze manier maken we gezamenlijk de impact van sport beter zichtbaar. 

IMG 2543 2

Het Mulier Instituut

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het instituut werkt op project- en programmabasis samen met universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen (o.a. RIVM, SCP, CBS), koepelorganisaties (o.a. VSG, NOC*NSF) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van onderzoek, kennis- en methodiekontwikkeling, advisering en het bieden van duiding en reflectie in de rol van ‘kritische vriend’ van de sportsector.

Het instituut is vernoemd naar W.J.H. (Pim) Mulier (1865-1954), pionier en aartsvader van de (georganiseerde) sport in Nederland.

 

Kenniscentrum Sport 860

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

Sportinnovator 680Px

Sportinnovator

Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland en heeft als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van circa 20 Sportinnovator-centra werken sportorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan baanbrekende innovaties die leiden tot meer sportdeelname, die (top)sportprestaties verhogen en die aanzetten tot een actieve leefstijl van de bevolking. Ook het data-analyseplatform Sport Data Valley draagt bij aan deze doelstelling. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.

UU Logo 2021 NL RGB

De Universiteit Utrecht ziet de verbindende kracht en de maatschappelijke waarde van sport. Onderzoek naar de waarde van sport staat centraal in het focusgebied Sport & Society.

Sport & Society is een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht waarin fundamenteel onderzoek wordt gekoppeld aan een maatschappelijke opdracht.

NOC NSF 680Px

NOC*NSF

NOC*NSF staat voor dagelijks sportplezier in een sociaal veilige, duurzame en gezonde sportomgeving voor iedereen, zowel voor amateurs als professionals, supporters en vrijwilligers. De organisatie werkt daar hard aan samen met vele maatschappelijke partners. Op basis van actuele data over sportdeelname identificeert NOC*NSF de groepen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Daar zet zij zich actief voor in, met nationale en internationale evenementen als de Nationale Sportweek en het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF). Prioriteiten in het beleid zijn inclusie en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Hiervoor heeft NOC*NSF onder andere het Centrum Veilige Sport Nederland opgericht.

NOC*NSF is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 13 geassocieerden) zijn aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters.