Terug naar overzicht

Stichting Special Heroes

Stichting Special Heroes

Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en daartoe een groot en breed aanbod te creëren op de gebieden 'sport en bewegen', 'kunst en cultuur', 'werk en participatie' en 'voeding en gezondheid'.

Bezoek website

Samen met partners uit de zorg, onderwijs, revalidatie, sport, cultuur en overheid heeft stichting Special Heroes de ambitie om de structurele deelname van mensen met een beperking aan sportieve en culturele activiteiten te laten stijgen. Dit doen ze door het aanjagen van het proces dat leidt tot verbinding van deze sectoren en partijen, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Door behoeften inventarisatie, ontwikkeling en verspreiding van programma’s en (kennis)producten die bijdragen aan het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Uitgangspunten hierbij zijn ‘inspireren, verbinden en realiseren’. De uitdaging is om ieder mens met een beperking naar eigen keuze, op eigen niveau en waar mogelijk in eigen omgeving sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid aan te kunnen bieden.

Een gezonde en actievere leefstijl leidt tot een betere persoonlijke ontwikkeling en tot meer welbevinden. Ook weet stichting Special Heroes dat de kwaliteit van leven aantoonbaar wordt verbeterd.

Stichting Special Heroes doet dit met grote passie, enthousiasme en volle overtuiging. Stichting Special Heroes weet dat iedereen zichzelf sociaal, mentaal en fysiek beter ontwikkelt door een actieve leefstijl en zich lekkerder in zijn vel voelt. Wat mooi is: meer partijen in het speelveld doen mee en worden steeds enthousiaster. Eenzelfde enthousiasme en vastberadenheid ziet stichting Special Heroes in het bijzonder ook terug bij de mensen voor wie zij het doen. Met speciale aandacht maken zij meedoen heel gewoon. En dat resulteert in blijvende participatie.

En dat is precies wat zij willen: meer mensen laten meedoen door mogelijkheden te bieden, omdat iedereen recht heeft op gelijke kansen.

KVK-nummer:30254144

Deel deze pagina