Terug naar overzicht

Johan Cruyff Foundation

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd impactvolle sport en-spelprojecten. Hierbij focussen zij zich op kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is.

Bezoek website

De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd impactvolle sport en-spelprojecten. Hierbij focussen zij zich op kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is. Met sportprojecten voor kinderen met een handicap, door het inrichten van de sportieve buitenruimte in aandachtsgebieden (Cruyff Courts, Cruyff Courts Plus en schoolpleinen 14) en het opzetten van maatschappelijke sportprogramma’s creëren zij ruimte om te sporten en te spelen. Belangrijk, want door te sporten leren kinderen hun talenten ontdekken en krijgen ze zelfvertrouwen, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling binnen de maatschappij.

Gehandicaptensport
Voor kinderen met een handicap is het helaas niet altijd vanzelfsprekend om een sport te beoefenen. Het aanbod is gering en de benodigde materialen vaak kostbaar. Naast de samenwerkingen met nationale en internationale stichtingen ondersteunt de Cruyff Foundation jaarlijks een groot aantal lokale projecten op het gebied van sportvoorzieningen en -stimulering. Zo maakt de Cruyff Foundation het bijvoorbeeld mogelijk dat atletiekverenigingen RaceRunners ontvangen, financieren ze speciale paardrijzadels bij maneges, schuiftafeltennistafels bij speciaal onderwijs, sportrolstoelen bij revalidatiecentra, aangepaste surf -en zeilkampen en maken zij het mogelijk dat sporten als Boccia en zitskiën aangeboden kunnen worden. Alle initiatieven die sport aan willen bieden voor kinderen en jongeren met een handicap kunnen een aanvraag doen bij de Cruyff Foundation. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en impact te maken, gaat dit niet om individuele aanvragen.

Cruyff Courts
Wereldwijd zijn er bijna 300 Cruyff Courts die als multifunctionele ontmoetingsplekken fungeren. Jongeren kunnen hier kennismaken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen, eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen. Naast Cruyff Courts in aandachtsgebieden realiseert de foundation ook Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een handicap, waar de velden volledig aangepast zijn aan de behoefte van de kinderen. Opruyff Courts kunnen kinderen vrij sporten en deelnemen aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd door lokale buurtsportcoaches en jongerenwerkers.

Dit wordt niet alleen in Nederland gedaan, maar in alle 21 landen waar de Cruyff Foundation actief is. Vluchtelingen en statushouders zijn sinds enkele jaren een belangrijke focusdoelgroep van de Cruyff Foundation. Daarom worden er ook Cruyff Courts gerealiseerd en worden en sportactiviteiten gegeven in vluchtelingenkampen op Lesbos en Samos, bij AZC’s en andere vluchtelingencentra in Nederland.

Maatschappelijke sportprogramma's

De Cruyff Foundation activeert kinderen en jongeren voor wie dit niet vanzelfsprekend is, om in beweging te komen door middel van diverse maatschappelijke sportprogramma’s. Heroes of the Cruyff Courts is een programma dat als doel heeft om jongeren een rolmodel te laten zijn in hun buurt en ze langdurig betrokken te houden bij zowel de wijk als het Cruyff Court. Met het programma worden lokale professionals tot Cruyff Foundation Coaches opgeleid die vervolgens jongeren in de wijk begeleiden om een sportevenement te organiseren geheel naar wensen en ideeën van de jongeren. Een voorbeeld van zo'n sportevenement is een voorronde van de Streetwise Cup, het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland.

Een andere belangrijke focusdoelgroep voor de Cruyff Foundation zijn meiden. Uit evaluaties komt naar voren dat met name tienermeiden in verhouding veel minder vaak te vinden zijn op en rond de Cruyff Courts dan jongens en drempels ervaren om er te sporten, spelen en zich te ontwikkelen. Met verschillende nationale en internationale projecten zoals Breaking Barriers wordt getracht hun drempels en barrières bloot te leggen en hier samen met de doelgroep oplossingen voor te vinden. Op naar een eerlijk en gelijk speelveld.

KVK-nummer: 41216893

Deel deze pagina