Sportfonds op naam

Een Sportfonds op naam is een mooie manier om jouw hart voor sport en de maatschappij te laten spreken. Dat kan op regionaal niveau of via een landelijk initiatief. Een samenwerking met het Nationaal Fonds voor de Sport bespaart je de uitdagingen die met het beheren van een eigen stichting gepaard gaan, terwijl je toch volledige controle houdt over de besteding van jouw bijdrage.

De totstandkoming van Sportfonds op naam kan op diverse manieren. Bijvoorbeeld door een schenking bij leven of via een testament. In overleg wordt ook de naam van het fonds gekozen. Die kan van een persoonlijke signatuur worden voorzien of een creatieve, (anonieme) naam dragen.

Voor een eigen Sportfonds op naam geldt een minimumbedrag van € 50.000. Dat fonds kan zowel met een eenmalige schenking als een met een periodieke schenking verspreid over minimaal vijf jaar, worden opgebouwd. De administratie en het beheer kun je aan ons overlaten. Wij zorgen ervoor dat jouw schenking wordt besteed aan gekozen en passende projecten. Je blijft nauw betrokken en wordt op de hoogte gehouden. We stellen je ook in de gelegenheid om de projecten te bezoeken, zodat je met eigen ogen de impact van jouw bijdrage kan zien.

Bijschenken Sportfonds op naam
Het is mogelijk om al vanaf € 1000 per jaar bij te dragen aan bestaande fondsen. Door ‘bij te schenken’ lever je een substantiële bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van deze fondsen.

Samengevat
Een Sportfonds op naam is een persoonlijke manier van schenken
We zoeken samen een bestemming die aansluit bij jouw wensen.
Een fonds op naam brengt geen administratieve of bestuurlijke last met zich mee. 
Onder bepaalde voorwaarden is een schenking fiscaal aftrekbaar.
Je kunt het fonds zelf vullen, maar ook samen met familieleden, vrienden en relaties

Wie kan een Sportfonds op naam instellen?

Particulieren
Heb je zelf een bijzondere ervaring waarbij de kracht van sport een rol heeft gespeeld? En gun je dit anderen ook? Dan is het wellicht een idee om dat via een Sportfonds op naam met de focus op mentale of fysieke gezondheid, persoonlijke ontwikkeling of sociale cohesie mogelijk te maken. Het opzetten van een Sportfonds kan ook met meerdere particulieren of familieleden.

Stichtingen, verenigingen en fondsen
Als bestuurder van een (familie)stichting of vermogensfonds kunnen de uitdagingen van het vinden van geschikte aanvragers of het beoordelen van projecten overweldigend en tijdrovend zijn. Met een overstap naar een Sportfonds op naam bij het Nationaal Fonds voor de Sport kunnen die lasten worden weggenomen.

Het instellen van je eigen Sportfonds op naam zorgt voor continuïteit en valt ook automatisch onder de ANBI-status van het Nationaal Fonds voor de Sport. We formuleren samen een doelstelling die aansluit bij de oorspronkelijke statutaire doelstelling van jouw stichting of vereniging. Je jaarlijkse bijdrage wordt zorgvuldig besteed en we leggen verantwoording af aan de (voormalige) bestuursleden.

Ondernemers en (familie)bedrijven
Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Daar sluiten maatschappelijke programma’s via sport heel goed bij aan. Het instellen van een Sportfonds op naam zorgt voor meerwaarde van een (familie)bedrijf en/of het merk. Vaak wordt het als een mooi visitekaartje gezien of als een passend cadeau bij een jubileum of beursgang ervaren. Daarnaast zorgt een dergelijk initiatief ook voor verbinding en betrokkenheid van werknemers in een bedrijf.

Wat zijn de kosten van het beheer van een Sportfonds op naam?
Voor het beheer en de besteding van een Sportfonds op naam rekenen wij jaarlijks een percentage als tegemoetkoming in de kosten. Dit percentage bedraagt (minimaal) 5% van het jaarlijkse budget, maar kan ook hoger zijn. Dat hangt samen met de mate van betrokkenheid en de uitvoerbaarheid van de doelstellingen van het Sportfonds op naam.

Meer weten?
Wil je meer weten over een Sportfonds op naam? Neem dan contact op met Cees Juffermans, dan bespreken we samen jouw situatie. 

Mail Cees Juffermans

Shutterstock 1623619138

Leo van der Kar

Sommige talenten kunnen een extra zetje in de rug gebruiken om dat laatste stapje te kunnen zetten. Met dit doel werd in 1960 door Leo van der Kar een sportfonds opgericht. Het bestaat nog steeds en is inmiddels onder beheer van NOC*NSF. De sport is Leo van der Kar en iedereen die aan dit fonds heeft bijgedragen, dankbaar voor dit mooie initiatief. Een initiatief dat al ruim 1.500 sporttalenten heeft kunnen helpen aan een waardevolle buitenlandse stage. Daarom blijft zijn naam gekoppeld aan het talentfonds. In de afgelopen ruim 50 jaar hebben veel aankomende talenten via het Leo van der Kar Sportfonds kunnen kennismaken met de topsportcultuur en vaak beslissende ervaring kunnen opdoen. Hierbij kunt u denken aan polsstokhoogspringer Rens Blom, driebander Dick Jaspers, turner Jeffrey Wammes, judoka Deborah Gravenstijn , roeier Ronald Florijn, schaker Jan Timman, tafeltennisster Bettine Vriesekoop, tennisser Tom Okker, en ook wielrenner Servais Knaven. Zeer diverse takken van sport. Zij kijken nog steeds met dankbaarheid terug op hun stage.

Tristan Bangma

Fonds Talenten met een Visuele Beperking

Dankzij dit fonds worden paralympiërs en talenten met een visuele beperking ondersteund in hun road to Paris & Milaan om hun droom te realiseren.

Jongstejeugd5

Kingdom Talentfonds

Het Kingdom Talentfonds is een fonds waarvoor alle honkbal- en softbaltalenten binnen het Koninkrijk met ontoereikende financiële middelen in aanmerking kunnen komen. Het Fonds biedt deze talenten naast het ontwikkelen van hun honkbal- en softbaltalent, ook de mogelijkheid om in sociaal opzicht te groeien, te studeren en een diploma te halen.

Bijschenken Sportfonds op naam

Het Nationaal Fonds voor de Sport koestert meerdere Sportfondsen op naam met prachtige doelstellingen. Als u zich wilt aansluiten bij deze initiatieven, heeft u de mogelijkheid om aan deze fondsen bij te dragen. De diversiteit aan doelen biedt de keuzemogelijkheid om een project te vinden dat naadloos aansluit bij uw interesses en overtuigingen.  

Als u graag samen met ons een fonds zoekt dat bij u past, staan we klaar om u te assisteren. U kunt al bijdragen aan bestaande fondsen vanaf €1.000 per jaar. Door bij te schenken draagt u bij aan de verdere versterking van projecten die passen bij de doelstellingen van deze bestaande fondsen. Ontdek de mogelijkheden en deel in de positieve impact die deze fondsen hebben op de bevordering van de Nederlandse maatschappij via sportprojecten. Neem de stap om samen met ons een fonds te vinden dat aansluit bij uw passie voor sport en uw wens om positieve veranderingen te bewerkstelligen.