Visie en Missie

Het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport

Onze purpose

Onze visie

We zien een toekomst waarin sport gezien wordt als een betekenisvolle maatschappelijke activiteit die leidt tot een mooier, gezonder en socialer Nederland. Om de waarde van sport te ontsluiten werken we mee aan een toekomst waarin de georganiseerde en ongeorganiseerde sport zich verder ontwikkelt. Waarin sociale initiatieven die sport inzetten als middel stevig maatschappelijk zijn verankerd. Waarin betrokken partijen goed samenwerken. Waar een infrastructuur bestaat waarin ieder die bij wil dragen aan de maatschappelijke impact van sport dat gericht en effectief kan doen. Een toekomst waarin die maatschappelijke impact van sport meetbaar, toegankelijk en toepasbaar is.

Onze missie

Belangeloos mensen en organisaties ondersteunen die sociale en maatschappelijke verbeteringen realiseren via sport.

Deel deze pagina