Ons werk

Het Nationaal Fonds voor de Sport staat voor een kansengelijke toekomst voor iedereen. Met het steunen, selecteren en verbinden van sociale sport- en beweeginitiatieven willen wij bijdragen aan vier urgente, maatschappelijke onderwerpen: persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, mentale en fysieke gezondheid. We richten ons in het bijzonder op zes thema's.

Thema's

618011345 Huge

Kinderen & Jongeren

Bijdragen aan een actieve leefstijl voor goede motorische vaardigheden, zelfontplooiing en mentale gezondheid

Beperking - volleybal man

Sporten met een beperking of chronische ziekte

Gaan voor een sociaal inclusieve sport- en beweegomgeving

Samen sporten

Ouderen minder eenzaam

Sport voor ontmoeting, structuur, beweging en plezier

Armoede Gele Schoenen

Armoede

Sport en bewegen toegankelijk maken voor hen die hier zelf de financiële middelen niet voor hebben

Thema Positief En Veilig

Positief en veilig sportklimaat

Bijdragen aan meer en goed opgeleide trainers en kader en geen discriminatie

Voetballende kinderen

Talent ontwikkelen

Talentvolle jongeren ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling

Een greep uit de door ons gesteunde projecten

Het Nationaal Fonds voor de Sport draagt bij aan het verkleinen van kansenongelijkheid, het realiseren van ontmoetingen en het ontwikkelen en leren van elkaar. Dit doen wij door projecten te steunen die bijdragen aan een inclusieve, positieve en veilige sportomgeving. Hieronder treft u een aantal projecten die wij gesteund hebben. 

Foto Nijntje Beweegdiploma Handtekening Marieke Van Der Plas 2019 Kleiner

Het Nijntje Beweegdiploma

Het nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin kinderen wekelijks speelplezier hebben en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling.

HK1 3931

Uniek Sporten

Kun je je voorstellen dat je ruim 15.000 euro moet betalen om te kunnen sporten? Dat lijkt misschien overdreven, maar voor mensen met een beperking is dit vaak de realiteit.

Armoede

Het Armoedefonds

In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen mensen die dagelijks last hebben van de gevolgen van armoede. Het Armoedefonds zet projecten op om deze mensen te helpen. En Het Armoedefonds steunt lokale hulporganisaties en initiatieven in Nederland met geld, kennis en producten.

05D75241 6DE7 42BC A880 DE6EFA796852 2

Hockey Foundation clubs vergroten sociale cohesie

Het buurtparticipatietraject van de Hockey Foundation zorgt voor meer verbinding in de wijk.

Life Goals Games 2022 01 09 2022 216[7]

Set Your Life Goals

Het ontdekken van talenten en krachten met sport als middel.

Vlag Friesland 2 800X567

Friese jongvolwassenen in beweging

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur biedt sportmogelijkheden voor Friese jongeren die dit zelf niet kunnen betalen.

Oldstars Foto

OldStars brengt eenzame ouderen met elkaar in contact

OldStars stimuleert laagdrempelig bewegen onder 55-plussers, waarbij sociale aspecten als ontmoeten, meedoen en zelfredzaamheid voorop staan. Door de beweegvorm zo toegankelijk mogelijk te maken, kan iedereen, ongeacht de beperkingen, meespelen.

Foto 1

Tuimeljudo vergroot de weerbaarheid en zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen

TuimeljudoPlus draagt bij aan de weerbaarheid, sportiviteit en zelfvertrouwen van (kwetsbare) kinderen. Gericht worden spelenderwijs belangrijke pedagogische waarden getraind en zichtbaar gemaakt. Het gaat dus niet alleen om plezier en de motorische- en judo-technische ontwikkeling. Het stimuleert vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling, groeistappen naar zelfstandigheid en gewenst sociaal gedrag.

Foto Kleiner De Wolf

Sportcourts in aandachtswijken met weinig speelruimte

De John de Wolf Sportfoundation plaatst rode ronde of ovale sportcourts in aandachtswijken op plekken waar weinig speelruimte is.

We willen de samenleving mooier, weerbaarder en leefbaarder maken met sport en bewegen.

Het Nationaal Fonds voor de Sport

Het sportfonds voor oud-topsporters

Het Nationaal Fonds voor de Sport is er voor alle topsporters die zich zowel tijdens als na hun carrière maatschappelijk willen inzetten. Die hun grote invloed positief willen in zetten om de maatschappelijke waarde van sport voor onze samenleving te vergroten. We begeleiden en ontzorgen hierin.

Kennis & onderzoek

Samenwerken

Door op het gebied van kennis en onderzoek samen te werken maken we de impact van sport beter zichtbaar. Er wordt steeds meer duidelijk over de relatie tussen sport en gezondheidsvraagstukken, arbeidsparticipatie en mentale fitheid, jeugdonderwijs en leerprestaties. En de relatie tussen sport en sociale aspecten zoals inclusie en eenzaamheid. Impact meting van de maatschappelijke waarde van sport op verschillende niveaus kan dit systematisch en empirisch goed onderbouwen.

Kennispartners

Het Nationaal Fonds voor de Sport maakt gebruik van onderzoek dat door onze kennispartners wordt uitgevoerd. Onze kennispartners zijn: NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Sportinnovator en het Ministerie van VWS. Samen zorgen we dat de kennis over de verschillende doelgroepen en een veilige en positieve sportomgeving op peil blijft en zo veel mogelijk wordt gedeeld. Daarmee is kennis en onderzoek een belangrijk onderdeel van effectief beleid - en de uitvoering ervan. Samen vergroten we de maatschappelijke waarde van sport en versterken we de betekenis en positie van de sport- en beweegmarkt.

Fact based

Wij monitoren ons werk en de impact van onze activiteiten dagelijks, aan de hand van een vooraf vastgestelde structuur en systematische werkwijze. De impact van het sport en bewegen inzichtelijk maken aan de hand van de Theory of Change (ToC)-aanpak.
Bijzonder hierbij is dat altijd wordt terug geredeneerd vanuit de gewenste maatschappelijke impact richting (de resultaten van) onze activiteiten.

We rapporteren aan de donateurs die de sport een warmt hart toedragen. Als donateur krijgt u transparante inzichten vanuit een eigen dashboard. Aan het eind van projecten evalueren we aan de hand van scherpe impactrapportages.

Theory of Change

Zie hieronder hoe het Nationaal Fonds voor de Sport invulling heeft gegeven aan haar Theory of Change.

Foto 05 06 2023 Om 11.42 (3)

Onze werkwijze

Het Nationaal Fonds voor de Sport gaat zelf op zoek naar passende lokale en nationale partners, projecten en programma's. Zo stellen we een portfolio samen dat aansluit bij onze geformuleerde missie en het donatiebeleid. Ongevraagde aanvragen nemen we niet in behandeling.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? We helpen u graag persoonlijk verder. Op de contactpagina vindt u onze contactgegevens. We streven ernaar uw vraag binnen een week te beantwoorden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Nationaal Fonds voor de Sport te steunen. We denken graag met u mee over welke vorm van steun het best bij u past. Als supporter van het Nationaal Fonds voor de Sport houden we u graag persoonlijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen het sportfonds. Ook leveren we verschillende transparante en duidelijke rapportages en scherpe impactmetingen.

Gift

Maak een bijzonder gebaar en investeer in de sport. Met een grote gift - eenmalig of periodiek - schenkt u aan een eigen gekozen doelthema, een bestaand project of een bestaand fonds in de sport. U kunt direct zelf doneren op onze rekening:                                                                            Nationaal Fonds voor de Sport, NL 84 ABNA 0104 1041 04.

Nalatenschap

Help het vermogen van sport te vergroten door een bijdrage op te nemen in uw testament. Dit wordt volgens uw wensen door ons uitgevoerd.

Geefkring

Sluit aan bij een bestaande geefkring, of zet een nieuwe op. Zo kiest u samen met een groep gelijkgestemden welk specifiek doel u ondersteunt. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om voor een bepaalde regio iets te betekenen. De geefkring biedt een impactvolle ervaring.

Fonds op naam

Richt als eigenaar uw eigen fonds op naam op. Met een doelthema en doelgroep naar eigen keuze. Uw vermogen wordt door ons beheerd voor bepaalde of onbepaalde tijd. U ontvangt naast financieel rendement ook sociaal rendement.

Heeft u interesse, wilt u meer weten of heeft u vragen? Cees Juffermans staat u graag te woord via 06-22810440

Het Nationaal Fonds voor de Sport beschikt over een ANBI keurmerk (algemeen nut beogende instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De voorwaarden voor de aftrek van giften leest u op de website van de Belastingdienst.

Wat leuk! We maken graag tijd voor u. U bereikt ons via info@nationaalfondsvoordesport.nl. Ook is het mogelijk contact op te nemen met Cees Juffermans, algemeen directeur, via 06-22810440.

Het Nationaal Fonds voor de Sport is opgericht om de maatschappelijke waarde van sport te vergroten, en hiermee het vermogen van sport te vergroten. Het Nationaal Fonds voor de Sport is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden, mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds.

Wij zijn ervan overtuigd dat sport van een onschatbare waarde is; sport levert een enorme bijdrage aan ons welzijn, onze volksgezondheid, opvoeding, weerbaarheid en leefbaarheid. En sport draagt bij aan sociale cohesie.

We willen maatschappelijke en sociale initiatieven voor iedereen in onze samenleving mogelijk maken door het verbindende element van sport en bewegen. Door fondsenwerving, financiering van sociale initiatieven, onderzoek, samenwerking, advies en kennisdeling ondersteunen we projecten. Projecten die kansengelijkheid bevorderen, ontmoetingen creëren en mensen helpen van elkaar te leren.

Het Nationaal Fonds voor de Sport gaat zelf op zoek naar passende lokale en nationale partners, projecten en programma's. Zo stellen we een portfolio samen dat aansluit bij onze geformuleerde missie en het donatiebeleid. Ongevraagde aanvragen nemen we niet in behandeling.

Neem voor vragen hierover contact op met Programmamanager Josephine Lemmens via josephine.lemmens@nationaalfondsvoordesport.nl.

Het VSBfonds heeft geld, kennis, een werkplek en capaciteit ter beschikking gesteld voor de oprichting van het Nationaal Fonds voor de Sport. Daarnaast heeft het VSBfonds een donatie beschikbaar gemaakt voor de ondersteuning van sociale sportinitiatieven. Het VSBfonds hoopt hiermee ook een voorbeeldrol te vervullen voor andere financiers om bij te dragen aan het Nationaal Fonds voor de Sport.

We hebben momenteel geen openstaande vacatures bij het Nationaal Fonds voor de Sport.

Enkele inspirerende projecten

 

Het Nationaal Fonds voor de Sport steunt projecten die de maatschappelijke waarde van sport vergroten. We zetten een aantal inspirerende projecten op een rij.

Het nijntje Beweegdiploma
YETS Basketbal
Dirk Kuyt Foundation maakt zich sterk voor jou
Krajicek Academy
Alleen jij bepaalt wie je bent
De Derde Helft
Sportmogelijkheden voor volwassenen in armoede
Workshops voor een inclusieve sportomgeving
Sportmogelijkheden voor jongeren in armoede
NL Talenten Fonds
Talentvolle sporters en trainers uit het noorden
Tijd voor Krijt
Sportkanjers
Uniek Sporten
Sociaal vitaal
Verschil maken voor kinderen met diabetes
Yvonne van Gennip Talent Fonds