Wie zijn wij?

Wij zijn het Nationaal Fonds voor de Sport. Een bijzondere samenwerking tussen verschillende organisaties die één ding met elkaar gemeen hebben: We geloven in de sociale kracht van sport en beweging.

De sportsector gaat door een zware tijd. Door onder andere Corona maatregelen kunnen veel projecten niet doorgaanen  zijn veel projecten niet langer rendabel. Veel moois dreigt hierdoor verloren te gaan. Om dit te voorkomen hebben verschillende sportbonden de handen ineen geslagen. Het resultaat is een overkoepelend fonds dat de maatschappelijke waarden van sport promoot en bestaande en nieuwe fondsen binnen de sport ondersteunt; het Nationaal Fonds voor de Sport.

Tennis Groep Elleboog Boks

Klinkende Munt

Het idee voor het Nationaal Fonds voor de Sport komt voort uit het rapport Klinkende Munt, waarin financiële kansen voor de sport beschreven staan. Eén van de kansen volgens dit rapport is de markt van geefgelden. Geefgelden zijn schenkingen aan een goed doel of project. Hiermee kan een een positieve impact worden gemaakt op de samenleving.

Met een aandeel dat schommelt tussen de 2 en 5% speelt sport hierin tot op heden een bescheiden rol. En dit terwijl de maatschappelijke impact van sport aanzienlijk is. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de versnippering binnen de sportsector. Zeker voor kleine sportfondsen kan het lastig zijn om over alle benodigde kennis en kunde te beschikken, die een groot fonds wel heeft. Daarnaast kan de grote hoeveelheid aan sportfondsen ervoor zorgen dat zowel donateurs als aanvragers door de bomen het bos niet meer zien. Reden genoeg om de krachten te gaan bundelen!

Download het rapport "Klinkende Munt"

De impact van sport

De sportwereld is continu in beweging. Veel sportfondsen kunnen daarom best een steuntje in de rug gebruiken. Binnen het Nationaal Fonds voor de Sport is een schat aan kennis en ervaring aanwezig die het verschil kan maken voor deze fondsen. Zo helpen wij nieuwe fondsen bij hun oprichting en ondersteunen wij bestaande fondsen met bijvoorbeeld het afstemmen van een gezamenlijke communicatie-agenda.

Door te laten zien welke impact sport kan hebben op een betere samenleving kunnen wij ons als sportsector nog beter op de kaart zetten voor investeerders, vermogensfondsen en filantropen. Want om goede maatschappelijke initiatieven te realiseren hebben we elkaar nodig. 

Sociale initiatieven door sport voor iedereen in onze samenleving mogelijk maken.

Nationaal Fonds voor de Sport

Pijlers, Thema's & Richtlijnen

Jouw stichting, vereniging of organisatie draagt door middel sport en sportieve activiteit bij aan een sociaal verbonden samenleving. Jij ziet ruimte voor verbetering en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of initiatiefnemer. Heb jij hierbij financiële steun nodig? Klop dan eens aan bij het Nationaal Fonds voor de Sport. We kijken dan samen wat we voor jou kunnen betekenen!

Het NFvdS wil bijdragen aan het verkleinen van kansongelijkheid, het realiseren van ontmoetingen en het ontwikkelen en leren van elkaar. Wij willen dit bereiken door middel van het creëren van een inclusieve, positieve en veilige sportomgeving.

Wij zijn er voor mensen die niet vanzelfsprekend sporten en bewegen en die zich minder of niet thuis voelen in de sport. En hebben hierbij een speciale focus op drie pijlers en een vijftal thema's:

Pijlers

 1. Inclusieve sport- en beweegomgeving
 2. Positieve sport- en beweegomgeving
 3. Veilige sport- en beweegomgeving

Thema's

Download onze richtlijnen

Onze organisatie

Organogram

Onze inspiratie

Hier volgt een overzicht van inspirerende projecten.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: content
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.<EnumerateDescendants>d__88.MoveNext() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PublishedContentExtensions.cs:line 1042
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<OfTypeIterator>d__95`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<TakeIterator>d__25`1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at NFS.Controllers.DoctypeGridEditor.PartnersGrideditorSurfaceController.PartnersGrideditor() in C:\agentb\_work\797\s\src\Infocaster.NFS.Web\Controllers\DoctypeGridEditor\PartnersGrideditorSurfaceController.cs:line 33
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters)
  at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass7_0.<BeginInvokeActionMethodWithFilters>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecute>b__151_2(IAsyncResult asyncResult, Controller controller)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.<>c__DisplayClass3_0.<EndProcessRequest>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap(Action action)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.HttpServerUtilityWrapper.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()

Deel deze pagina