Thema: Verbonden blijven in armoede

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede.

Armoede uit zich niet alleen in (zeer) beperkte financiële middelen maar bijvoorbeeld ook in sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Dit wordt ook wel sociale armoede genoemd. Mensen kunnen niet meer mee doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld een sportclub of vereniging.

Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede. 

Het Nationaal Fonds voor de Sport wil voorkomen dat mensen in een maatschappelijk isolement raken. Door mogelijkheden te bieden aan mensen die in armoede leven waarmee zij deel kunnen nemen aan de maatschappij.

 

 

Armoede Gele Schoenen

Inspirerende projecten binnen dit thema

Sportmogelijkheden voor volwassenen in armoede
Sportmogelijkheden voor jongeren in armoede

Deel deze pagina