Thema: Positief en veilig sportklimaat

We steunen projecten die bijdragen aan een inclusieve, positieve en veilige sportomgeving.

Sport is van grote waarde voor de leefbaarheid van de Nederlandse samenleving. Omdat het verbindt en verbroedert. Sport draagt bij aan de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen, het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie. Daarom steunen we projecten die bijdragen aan een inclusieve, positieve en veilige sportomgeving.

Een positief en veilig sportklimaat, waar iedereen:

  • met plezier mee kan doen
  • zich welkom voelt
  • erbij hoort
  • geaccepteerd wordt
  • niet uitgesloten wordt
  • eigen sportkeuzes kan maken

We steunen projecten die ervoor zorgen dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk is.

Thema Positief En Veilig

Een aantal inspirerende projecten binnen dit thema

Krajicek Academy
Workshops voor een inclusieve sportomgeving
Sportkanjers

Deel deze pagina