Thema: Ouderen minder eenzaam

Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze individualiserende samenleving. Met name onder ouderen neemt het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in snel tempo toe. Juist sport kan veel betekenen om eenzaamheid te verminderen of zelfs te voorkomen.

Sport biedt ouderen ontmoeting, structuur, beweging én plezier. Sport haalt ouderen uit hun isolement. Het Nationaal Fonds voor de Sport geeft ze dat sportieve steuntje in de rug en maakt nog meer lokale initiatieven mogelijk.

Ouderen vinden bijvoorbeeld hun sportmaatjes van vroeger weer terug door passende sportvormen bij verenigingen als Walking Football en Walking Hockey. Of denk aan sportieve lunchontmoetingen bij een sportvereniging of buurtcentrum. Met bijvoorbeeld golf, bridge, dammen of gymnastiek zorgen zij voor een passend wekelijks aanbod.

Samen sporten

Eén miljoen kwetsbare ouderen

Nederland heeft zo'n 3,5 miljoen 65-plussers. Het percentage mensen dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, neemt flink toe naarmate zij ouder worden. We hebben het over ruim 1 miljoen kwetsbare ouderen, die door eenzaamheid een bewegingsachterstand hebben.

Cirkeldiagrammen Eenzaamheid (1)

Sport en het sociale domein met elkaar verbonden

De sport en het sociale domein werken samen om ouderen uit hun isolement te halen. Van gemeenten, zorg en verenigingen tot private samenwerkingen vanuit het bedrijfsleven.

Een aantal inspirerende projecten binnen dit thema

De Derde Helft
Tijd voor Krijt
Sociaal vitaal

Deel deze pagina