Thema: Kinderen & Jongeren in beweging

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Terwijl uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Sport biedt daarnaast veel mogelijkheden voor zelfontplooiing en geeft zelfvertrouwen. Je leert je grenzen kennen en te verleggen. Sporten in teamverband verplicht je bepaalde regels na te leven en je aan de groepsdiscipline te houden. Ook het gevoel van eigenwaarde kan toenemen. Daarom vinden wij het zo belangrijk om ook projecten te ondersteunen die jongeren motiveren om te sporten.

Kinderen

Sportbonden, gemeenten, het ministerie van VWS, het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke partners hebben de handen ineengeslagen voor een meer motorisch-vaardige jeugd. De nadruk ligt hierbij op samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.

618011345 Huge

Het Nationaal Fonds voor de Sport draagt graag bij aan het doel om kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen. Zodat we samen zorgen dat de motorische vaardigheden van kinderen juist toenemen in de komende jaren.

Jongeren

Jongeren van 12 tot 18 jaar sporten steeds minder. Hierdoor hebben zij vaker last van overgewicht, vermoeidheid en andere klachten die voortkomen uit een ongezonde levensstijl. Vooral in aandachtsgebieden is de schooluitval en overlast op straat als gevolg hiervan hoog. Bij vmbo- en mbo-scholieren ontbreekt het ook vaak aan sportmogelijkheden, als gevolg van bezuinigingen. Hierdoor worden de verschillen tussen deze groepen jongeren en hoogopgeleide of welgestelde jongeren steeds groter.

Rolmodellen in de sport

Met spel, sport en coaching kunnen jongeren worden bereikt. Aansprekende rolmodellen in de sport zijn er volop. Topsporters kunnen motiveren om een actieve leefstijl te ontwikkelen.

Vertrouwen opbouwen

Jongeren die het op school niet redden, kunnen door sportinstanties worden geholpen een plek te vinden in de maatschappij. Sporten helpt in het opbouwen van een vertrouwensband. En het helpt bij het werken aan vaardigheden. Sport wordt zo het instrument voor integratie op de arbeidsmarkt. 

Nationaal Fonds voor de Sport ondersteunt projecten die jongeren laten sporten of in contact brengen met sporters. Hierin vinden we het belangrijk dat jongeren leren werken in teamverband en leren omgaan met regels en verantwoordelijkheid.

Ouderejeugd2

Een aantal inspirerende projecten binnen dit thema

YETS Basketbal
Alleen jij bepaalt wie je bent
Het nijntje Beweegdiploma

Deel deze pagina