Thema's

Het Nationaal Fonds voor de Sport draagt bij aan het verkleinen van kansenongelijkheid, het realiseren van ontmoetingen en het ontwikkelen en leren van elkaar. Dit doen wij door projecten te steunen die bijdragen aan een inclusieve, positieve en veilige sportomgeving. We richten ons in het bijzonder op zes thema's.

618011345 Huge

Kinderen & Jongeren

Bijdragen aan een actieve leefstijl voor goede motorische vaardigheden, zelfontplooiing en zelfvertrouwen

Beperking - volleybal man

Sporten met een beperking of chronische ziekte

Gaan voor een sociaal inclusieve sport- en beweegomgeving

Samen sporten

Ouderen minder eenzaam

Sport voor ontmoeting, structuur, beweging en plezier

Armoede Gele Schoenen

Armoede

Sport en bewegen toegankelijk maken voor hen die hier zelf de financiële middelen niet voor hebben

Thema Positief En Veilig

Positief en veilig sportklimaat

We steunen projecten die sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken

Voetballende kinderen

Talent ontwikkelen

Talentvolle jongeren ondersteunen die buiten de bestaande topsportprogramma's vallen

Deel deze pagina