Tuimeljudo

TuimeljudoPlus draagt bij aan de weerbaarheid, sportiviteit en zelfvertrouwen van (kwetsbare) kinderen. Gericht worden spelenderwijs belangrijke pedagogische waarden getraind en zichtbaar gemaakt. Het gaat dus niet alleen om plezier en de motorische- en judo-technische ontwikkeling. Het stimuleert vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling, groeistappen naar zelfstandigheid en gewenst sociaal gedrag.

De aanleiding van deze interventie is dat veel kinderen opgroeien in een situatie die niet gemakkelijk is. Problemen als armoede, onveiligheid thuis, op straat of op school vragen veel van kinderen en niet alle kinderen worden opgevoed tot weerbare en sportieve jongeren. Veel kinderen worden gepest, hebben een gebrek aan zelfvertrouwen, zijn verlegen of faalangstig. Sport en bewegen is lang niet altijd vanzelfsprekend voor alle kinderen.

Corona heeft er voor gezorgd dat sportdeelname alleen maar meer onder druk is komen te staan. Gelijktijdig weten we dat het voor een leven lang sportief leven belangrijk is om al vroeg met sport en bewegen in aanraking te komen, in een veilige omgeving en onder begeleiding van gekwalificeerde trainers.

TuimeljudoPlus is een uniek lesprogramma voor de jongste jeugd tot 6 jaar, in opdracht van de Judo Bond Nederland, ontwikkeld door judopedagoog Yos Lotens. Er is daarbij speciaal aandacht voor de kwetsbare jeugd. Problemen als armoede, pesten, onveiligheid thuis, op straat of op school vragen veel van kinderen. 

Inmiddels is een succesvolle pilot uitgevoerd (2021/2022 bij 5 BSO's). De volgende stap is om het project in de regio Haaglanden uit te voeren en van daaruit uit te rollen over de rest van Nederland. De komende twee jaar wil TuimeljudoPlus het programma uitvoeren op 60 BSO’s, trainers opleiden en samen met judoverenigingen zorgen voor een blijvende sportdeelname.

Deel deze pagina