Set Your Life Goals

Life Goals Games 2022 01 09 2022 123[9]

Bijna 1 op de 10 jongeren ontvangt jeugdzorg (CBS, 2022). We lezen helaas ook meer en meer publicaties die berichten over een stijging van psychische klachten onder jongeren. Klachten zoals angst, eenzaamheid en depressie.  Deze jongeren kampen ook steeds vaker met multi-problematieken, waardoor zij vroegtijdig school verlaten, in sociaal isolement raken en moeite hebben om te participeren in de samenleving.

Het project ‘Set Your Life Goals’ van Stichting Life Goals, zet deze groep centraal. Het project richt zich op kwetsbare jongeren van 16 t/m 30 jaar die dreigen vast te lopen in het onderwijs en/ of psychische klachten ervaren, en vroegtijdige schoolverlaters.

Onder begeleiding van een Maatschappelijke Sportcoach gaan jongeren in dit project op zoek naar hun talenten en zetten zij hun doelen om in een ‘Life Goals’ plan. Want zonder plan, blijft een wens een droom, is de filosofie van het project. Sport wordt als middel ingezet om inzicht te krijgen in eigen talenten en om deze talenten in te zetten voor een ander.

Het 14 weken durende traject start met 8 ‘Life Goals Sessies’ op een vereniging met 20 jongeren. Door samen te sporten, wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin vertrouwen en verbinding ontstaat tussen de deelnemende jongeren. Door werkbezoeken op inspirerende locaties en workshops van rolmodellen, worden jongeren geïnspireerd om op ontdekkingsreis te gaan naar de beste versie van zichzelf. Vervolgens stellen de jongeren een eigen ‘Life Goals Plan’ op waarmee zij hun talenten en interesses gaan omzetten in vaardigheden.

Met dit plan op zak worden jongeren ‘gematcht’ aan een stageplek op basis van hun interesse. Denk hierbij aan het ondersteunen bij activiteiten in de wijk, sporten met kwetsbare mensen of werkzaamheden verrichten op de vereniging. De jongeren sluiten het traject feestelijk af met een sportfestival en ontvangen een certificaat van deelname.

Het Nationaal Fonds voor de Sport heeft in de gemeente Alkmaar en regio Noord-Veluwe ‘Set Your Life Goals’ programma’s mede mogelijk gemaakt.

Bezoek website 

Deel deze pagina